Omgaan met specifiek gedrag in het s(b)o

Werken in het speciaal (basis) onderwijs vraagt om veel verschillende eigenschappen van jou als cultuurprofessional. Niet alleen is de belevings- en ervaringswereld anders van kinderen uit het s(b)o, ook het gedrag van deze leerlingen vraagt soms om een andere benadering.

Sta jij als cultuurprofessional voor de klas in het s(b)o en ervaar je dat je soms handelingsverlegen bent in bepaalde situaties? De training 'Omgaan met specifiek gedrag in het s(b)o' geeft jou inzicht in je eigen handelen en biedt handvatten zoals passende werkvormen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de leerling.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Kennis -en inzicht in de belevings- en ervaringswereld van de leerlingen in het speciaal onderwijs.
  • Leren (her)kennen van specifiek gedrag bij de leerling.
  • Onderzoeken van je eigen handelingsverlegenheid m.b.t. specifiek gedrag bij de leerling.
  • Leren observeren aan de hand van het observatiemodel denken, voelen, handelen.
  • Leren communiceren aan de hand van het observatiemodel: denken, voelen, handelen.
  • Het krijgen van inzicht in je eigen handelen, onderstroom en intuïtie.
  • Kennis van werkvormen die passen bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de leerling.

Over de trainer

De training wordt gegeven door Celine Schweizer, beeldend therapeut en docent/onderzoeker bij de Hogeschool Leeuwarden en de Master Vaktherapie aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Zij heeft lang gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie als beeldend therapeut en samengewerkt met scholen. In 2020 is zij gepromoveerd op beeldende therapie voor kinderen met autisme.

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen de bijeenkomsten voer je een observatieopdracht uit op een school en heb je een gesprek met de leerkracht aan de hand van jouw observaties.

Startniveau

Je hebt de training “Voor de klas in het speciaal onderwijs” van Plein C gevolgd en/of bent ervaren met het werken in het s(b)o. Bij voorkeur geef je op dit moment les op een s(b)o school. Voorafgaand aan de training ontvang je een intakeformulier.

De kosten voor deze training zijn € 200,- per persoon*

Voor: Cultuurprofessionals
Datum: Op aanvraag
Tijdsduur: 2 x 2,5 uur
Soort aanbod: Training
Kosten: € 200,-

Vragen? Neem contact op met:

Mireille.Klein
Mireille Huijbers

Adviseur Cultuureducatie

Deel deze pagina op social media

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over het speciaal onderwijs

* PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Kijk op PPO of je ook recht hebt op kostenvergoeding.

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status.