VTS - Visual Thinking Strategies

In een Visual Thinking Strategies (VTS)-gesprek nodig je kinderen uit om op een open en gestructureerde manier te kijken naar en te denken over kunstwerken, ze leren betekenis geven aan wat ze zien.

Leerlingen ontwikkelen verder vaardigheden als luisteren, kritisch denken en (visuele) geletterdheid. Ze worden zich bewust van hun eigen kijk- en denkproces en ondervinden dat iedereen anders kijkt. Elke observatie doet ertoe, er is geen goed of fout.

De gespreksleider is geen bron van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon met open vragen. De open vragen prikkelen om zonder oordeel waar te nemen. Ellie van den Bomen (VTS Nederland) vertelt:

Het gaat om samen naar betekenissen zoeken en met respect luisteren naar elkaars verhalen over een kunstwerk. Om je mening uit te stellen of bij te stellen.

Als leerkracht/VTS-gespreksleider leer je je bekwamen in een andere rol. Je leert beter waarnemen en kritisch denken, betere mondelinge taalvaardigheden en draagt actief bij aan een betere sfeer in de groep doordat leerlingen leren met respect naar elkaar te luisteren. Je hoeft geen kennis van kunst te hebben om een VTS-gesprek te leiden. De gesprekstool die je hanteert kun je ook op andere momenten toepassen. 

Door vaker te werken met VTS, bouwen mensen een visuele bibliotheek op waardoor ze steeds beter betekenis leren geven aan kunst.

Inhoud training voor individuele leerkrachten

    
Dag 1: je maakt kennis met de ontstaansgeschiedenis van de VTS en de elementen waaruit een VTS-gesprek is opgebouwd en je oefent in het voeren van een VTS gesprek in kleine groepjes. Indien mogelijk in een museum of anders met projecties op school. Elke deelnemer faciliteert een VTS-gesprek onder begeleiding van een VTS-coach. Na afloop reflecteer je samen met de groep op je ervaringen. 


Dag 2: je verdiept je verder in de rol en vaardigheden van de gespreksleider en oefent en reflecteert onder leiding van een VTS coach.      

 

Na afloop heb je voldoende inzicht gekregen en ervaring opgedaan om met vertrouwen aan de slag te gaan met het faciliteren van VTS gesprekken in je eigen praktijk. 

9 en 23 oktober 2023

In-company training Visual Thinking Strategies (VTS)

De VTS-training kan op maat gegeven worden, dus ook mogelijk als teamtraining In-company. Neem hiervoor contact met ons op.

Voor: Cultuurprofessionals en leerkrachten
Datum: 9 en 23 okt 23
Locatie: Noord-Holland
Tijdsduur: 2 x 6 uur
Soort aanbod: Training
Kosten: € 650,-

Vragen? Neem contact op met:

Tomas.Klein
Tomas Leijen

Adviseur Cultuureducatie

Deel deze pagina op social media

*Bij deelname aan een CmK project Noord-Holland. PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Kijk op PPO of je ook recht hebt op kostenvergoeding.

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs