Cultuureducatie met Kwaliteit

Elk kind heeft recht op goed cultuuronderwijs. Dit is echter niet voor alle scholen vanzelfsprekend. Vaak gebeurt er best wel het een en ander. Een muziekles hier. Een bezoek aan een museumvoorstelling daar. Dit zijn veelal ad hoc activiteiten. En vaak afhankelijk van een enthousiaste leerkracht of directeur die houdt van kunst of erfgoed. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zorgt ervoor dat cultuureducatie een onmisbaar onderdeel wordt van het lesaanbod in het onderwijs.

Wat is CmK?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk programma om cultuureducatie te verankeren in het onderwijs. Landelijke overheid, provincies, gemeentes, centra voor de kunsten, cultuuraanbieders én scholen zetten samen de schouders gedurende minimaal vier jaar onder nieuwe lokale projecten op het gebied van cultuur in (basis)onderwijs. Het doel is cultuuronderwijs in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het lesaanbod in het onderwijs. 

cmk 1, 2 en 3 filmpje

De rol van Plein C

CmK Noord-Holland is de bundeling van alle Noord-Hollandse initiatieven. Plein C bewaakt de kwaliteit en de voortgang en zorgt voor kennisuitwisseling, netwerkbijeenkomsten en bijscholing op bovengemeentelijk niveau. In de afgelopen acht jaar (CmK1 en CmK2) hebben we veel bereikt. En met CmK3 bouwen we daarop door. Dat kunnen wij vol overtuiging doen dankzij de (financiële) steun van de provincie Noord-Holland, de participerende gemeenten en het Fonds voor Cultuurparticipatie en dankzij de enorme inzet van onze regionale partners: de projectleiders in de gemeenten waarmee we binnen CmK samenwerken.

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs