Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Plein C verbindt, verrijkt en versterkt in Noord-Holland. We zijn er:

Plein C Pand Nwegracht 45 47 Vs2

Wij zijn Plein C

Plein C is het netwerk- en expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie in Noord-Holland. Het is onze missie om jong en oud in contact te brengen met kunst en cultuur, ervoor te zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) én dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Scholen, culturele instellingen, overheden en professionals vinden bij ons wat nodig is om cultuuronderwijs tot een succes te maken. Wij ondersteunen professionals en bestuurders die werkzaam zijn binnen cultuureducatie door te verbinden, versterken en verrijken.

Door kunst-, erfgoed- en medialessen leer je de wereld kennen en ontwikkel je je tot creatief en kritisch mens

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs