Amateurkunst

Wij geloven in de maatschappelijke (meer)waarde van kunst en cultuur. Zowel voor de samenleving, als voor het individu. Nederland telt zo’n 6,4 miljoen mensen die in hun vrije tijd actief deelnemen aan kunst en cultuur. Investeren in kunst en cultuur maakt een regio aantrekkelijk om te wonen en of ondernemen. Het vormt een lokale identiteit en heeft een positief effect op de leefbaarheid.

Toch staat de amateurkunstsector voor een aantal uitdagingen, zoals toenemende kosten en een eroderend draagvlak en veranderende interesse. Plein C gaat in samenwerking met regionale en lokale partners op zoek naar landelijk toepasbare oplossingen voor deze dilemma’s.

3

Het Cultuurplein is er voor alle lokale cultuurmakers in West-Friesland en 't Gooi. Van stichtingen, verenigingen en gezelschappen tot community ’s en kunstprofessionals. Voor iedereen binnen de kunstsector die actieve cultuurparticipatie mogelijk maakt. Het Cultuurplein verbindt deze cultuurmakers aan ondersteuners, financiers en partners ten behoeve van een vitale en toekomstbestendige sector. 

In West-Friesland kun je je aanmelden voor een begeleidingstraject. Je wordt dan gekoppeld aan een expert die jou of jouw club begeleidt in een ontwikkelingsvraag. Dit kan van alles zijn, van het realiseren van een locatie, tot financiën of vrijwilligersbeleid. Aanmelden voor dit gratis begeleidingstraject kan via deze link.

DE BEWEGING Beeld Website (15)

Met de Talent Boost zetten we in op gelijke kansen voor talentontwikkeling door amateurkunstgroepen onderdeel te maken van het leerecosysteem. Een gratis boost door acrobaten, dansers en spoken-word artiesten. We komen langs op school met verrassende voorstellingen en leerzame workshops. Enthousiast gemaakte leerlingen die hun talent verder willen ontwikkelen kunnen zich vervolgens aanmelden voor de workshopweken. Deze vinden plaats buiten schooltijd. Het eindresultaat wordt getoond op het Boost Festival. Een podium waar leerlingen hun talent tonen.

TRAININGEN

Voor de amateurkunstverenigingen worden er in Noord-Holland diverse trainingen georganiseerd, denk aan ledenwerving, vitaliteit én financiële gezondheid van je vereniging. De trainingen die daarvoor zijn ontwikkeld staan in de agenda! Meld je aan, deelname is gratis.

 

 

 

INFO ADVIES

Ben je een amateurkunstvereniging, culturele stichting of cultuurmaker? Dan vraag je je misschien af waar jouw club jullie werk van kan betalen. Op deze pagina geven we graag tips over de mogelijkheden rondom fondsenwerving. En met fondsenwerving bedoelen we al die manieren om aan geld te komen voor jouw kunstgroep: via vermogensfondsen, crowdfunding, sponsoring of grote donaties.  

 

 

Revitalisering

Uit het onderzoek ‘Revitalisering van de amateurkunst’ (september 2021 - BMC / LKCA), blijkt dat er een grote behoefte is aan structurele ondersteuning van deze sector. Aandachtspunten zijn: gebrek zichtbaarheid, financiële armslag, werving nieuwe (bestuur)leden en vrijwilligers, behoefte aan menskracht en ‘tools’, vinden van nieuwe, meer diverse doelgroepen en steun bij visievorming en artistieke ontwikkeling. Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise die bijdraagt aan het (her)opbouwen van dit regionale netwerk ter ondersteuning van de amateurkunst; een netwerk van amateurkunstgroepen, kunst(vak)docenten, kunstaanbieders, gemeenten en nog vele andere partijen. 

Nieuws

Periodiek sturen we een nieuwsbrief met het laatste nieuws over trainingen, (netwerk)bijeenkomsten, tips, interviews en achtergrondinformatie. Meer weten? Neem contact op met Jessica van der Sluis.