Wij zijn er voor de amateurkunst

Istock 488313722

Revitalisering van de amateurkunst

De amateurkunstsector is een belangrijk onderdeel van de culturele omgeving van mensen. Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking beoefent regelmatig een kunstvorm. Ons land telt dus zo’n 6,4 miljoen amateurkunstenaars. Door de afbrokkeling van een regionaal netwerk, en door andere uitdagingen zoals Covid-19, zijn amateurkunstgroepen er door de jaren heen steeds meer alleen voor komen te staan.

Amateurkunst

Onderzoek BMC

Uit het onderzoek ‘Revitalisering van de amateurkunst’ dat in september 2021 is verricht door BMC blijkt dat er een grote behoefte is aan structurele ondersteuning van deze sector. Aandachtspunten zijn: gebrek zichtbaarheid, financiële armslag, werving nieuwe (bestuur)leden en vrijwilligers, behoefte aan menskracht en ‘tools’, vinden van nieuwe, meer diverse doelgroepen en steun bij visievorming en artistieke ontwikkeling.

Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise.

Istock 1173830796

Extra steun beschikbaar voor amateursector

Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise die bijdraagt aan het (her)opbouwen van dit regionale netwerk ter ondersteuning van de amateurkunst; een netwerk van amateurkunstgroepen, kunst(vak)docenten, kunstaanbieders, gemeenten en nog vele andere partijen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt dit mede mogelijk.

Istock 1126074068

Kick-off bijeenkomsten

Om erachter te komen hoe we de diverse regio’s het beste kunnen ondersteunen, organiseren we in het voorjaar van 2023 bijeenkomsten waarin jullie wensen en ideeën worden geïnventariseerd. We horen graag wat er nodig is! Trainingen, kennisuitwisseling of andere activiteiten om de zichtbaarheid van amateurkunst in jullie regio te vergroten. Samen maken we een plan op maat.

Planning

Kick-off bijeenkomsten

  • Castricum: 9 februari in Café Geesterhage (van 19u tot 21u);
  • Diemen: 28 februari in theater De Omval (van 19u tot 21u).

Trainingen

  • Meer informatie hierover wordt binnenkort bekend gemaakt.

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, meld je dan aan voor de CO Talk.

CO Talk Logo

CO Talk

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, meld je dan aan voor de CO Talk. Om op een laagdrempelige manier kennis en ervaring te delen presenteert Plein C de CO Talk. Deze keer voor en door collega's uit de cultuursector en amateurkunstverenigingen. Zoals gebruikelijk komen er diverse gasten aan het woord en wordt er één thema besproken. Tijdens de CO talk op 9 maart 2023 wordt aandacht besteed aan de nieuwe regeling Revitalisering amateurkunst

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Jessica

Jessica van der Sluis

Adviseur Cultuureducatie

Amateurkunst, EVI

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs