Wij zijn er voor de amateurkunst

Istock 488313722

Revitalisering van de amateurkunst

De amateurkunstsector is een belangrijk onderdeel van de culturele omgeving van mensen. Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking beoefent regelmatig een kunstvorm. Ons land telt dus zo’n 6,4 miljoen amateurkunstenaars. Door de afbrokkeling van een regionaal netwerk, en door andere uitdagingen zoals Covid-19, zijn amateurkunstgroepen er door de jaren heen steeds meer alleen voor komen te staan.

Amateurkunst

Onderzoek BMC

Uit het onderzoek ‘Revitalisering van de amateurkunst’ dat in september 2021 is verricht door BMC blijkt dat er een grote behoefte is aan structurele ondersteuning van deze sector. Aandachtspunten zijn: gebrek zichtbaarheid, financiële armslag, werving nieuwe (bestuur)leden en vrijwilligers, behoefte aan menskracht en ‘tools’, vinden van nieuwe, meer diverse doelgroepen en steun bij visievorming en artistieke ontwikkeling.

Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise.

Financien Beeld

Extra steun beschikbaar voor amateursector

Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise die bijdraagt aan het (her)opbouwen van dit regionale netwerk ter ondersteuning van de amateurkunst; een netwerk van amateurkunstgroepen, kunst(vak)docenten, kunstaanbieders, gemeenten en nog vele andere partijen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt dit mede mogelijk.

Istock 1126074068

Bijeenkomsten

Om erachter te komen hoe we de diverse regio’s het beste kunnen ondersteunen, organiseren we in het voorjaar van 2023 kick-off bijeenkomsten waarin jullie wensen en ideeën worden geïnventariseerd. We horen graag wat er nodig is! Trainingen, kennisuitwisseling of andere activiteiten om de zichtbaarheid van amateurkunst in jullie regio te vergroten. Samen maken we een plan op maat.

Voor beleidsmakers en cultuurondersteuners organiseren we twee online bijeenkomsten.

Cultuurprofessionals Scholing

Trainingen

Op dit moment bieden wij diverse trainingen aan voor amateurkunstverenigingen.

1. Een bloeiende vereniging 

2. Slim deelnemers werven

3. Introductie en verdiepingsmodules financiën 

 

Istock 1173830796

Publieksevents

In het najaar vinden vier grote publieksevents plaats. Wil je optreden met je koor, harmonie, dans- of theatervereniging? Ben je beeldend amateurkunstenaar en wil je exposeren? We nodigen je uit voor een mooi podium- en expositieprogramma tijdens een van deze publieksevents! Voor de regio Alkmaar is deze al gepland, namelijk op 25 november. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Interesse? Op 9 mei worden de eerste voorbereidingen getroffen. Meld je aan!

Piet Roorda LKCA Actiefoto

Terugblik CO Talk

Vier inspirerende gasten spraken tijdens de CO Talk op 9 maart 2023: Helene Engelen (voorzitter HeilooërHarmonieorkest Caecilia), Marian Duff (directeur van Oscam – Open Space Contemporary Art Museum), Joanna Bright (Young Oscam) en Piet Roorda (LKCA, foto). Zij namen de aanwezigen mee in de uitdagingen waar verenigingen voor staan en hoe oplossingen worden gevonden, zoals door verbinding te zoeken met jonge creatievelingen uit de buurt of door het opzetten van talentontwikkelingsprogramma's. Ook kwam de beleidsmatige achtergrond ter sprake en hoe er wordt toegewerkt naar een nationaal akkoord amateurkunst. Bekijk hier het verslag van deze CO Talk. 

En meer

Maandelijks sturen we een nieuwsbrief met het laatste nieuws over trainingen, (netwerk)bijeenkomsten, tips, interviews en achtergrondinformatie. Meer weten? Neem contact op met Jessica van der Sluis.

Helene Engelen Actiefoto Garageconcert

Interviews

In de afgelopen nieuwsbrieven verschenen interviews met: