Burgerschap

Burgerschap is niet iets wat erbij komt, het is er al! Iedere school met een kinderparlement werkt aan burgerschap. Werk je met nieuwsbegrip of nieuwskringen? Dan doe je aan burgerschap. Neem je tijd om met kinderen van gedachten te wisselen over de plastic soep, de opwarming van de aarde, het gebruik van sociale media en internet, de vluchtelingen of andere maatschappelijke vraagstukken? Burgerschap!
En als je zo praat met kinderen dan pluis je samen uit hoe dingen zitten. Wat hebben we samen in Nederland afgesproken over afval scheiden? Vanaf welke kanten kun je tegen (zwarte) Piet aankijken? En welke oplossingen kun je bedenken voor het probleem van de plastic soep? Burgerschap hoef je kinderen niet te leren. Geef hen de kans om hardop na te denken over de wereld waarin ze wonen. Help hen hun oordeel uit te stellen. Stimuleer hen op te zoeken wat ze niet weten. En geniet vooral van alle mooie dingen die ze zeggen!

Scherm­Afbeelding 2022 11 30 Om 10.51.08

Hierboven staat de inleiding van het magazine Prikkels die specifiek over het thema burgerschap ging. Benieuwd?

Gemaakt Door Jimena Gauna III

Makerschap & burgerschap

Door kinderen van jongs af aan een leeromgeving te bieden waar zij leren hun makerschap, burgerschap en creativiteit te gebruiken creëren we een toekomstbestendige generatie. Cultuuronderwijs in samenhang met andere vakken is bij uitstek de plek om hiermee te experimenteren en van elkaar te leren: een toolkit voor de toekomst. 

Hierover ging de bijeenkomst van De Beweging in juni 2023.

Erfgoedll Nh

Erfgoed & burgerschap

Plein C ontwikkelde divers lesmateriaal over erfgoed en burgerschap. Bijvoorbeeld 50 ideeën die in gaan op de maatschappelijke kanten van erfgoededucatie, zoals integratie, identiteit, politiek en mediawijsheid. Erfgoed is een bindende factor in onze maatschappij en biedt daardoor allerlei aanknopingspunten voor activiteiten die het maatschappelijk bewustzijn versterken. Bekijk ook eens onze erfgoedleerlijn voor alle leerjaren in het primair onderwijs

Met de Wet verduidelijking burgerschap funderend onderwijs van 1 augustus 2021 wordt er van scholen meer gevraagd op het gebied van burgerschap. Neem voor actuele informatie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs contact met ons op. Daarnaast kunnen scholen voor po, vo en mbo ook terecht bij het Expertisepunt Burgerschap.

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs