Kansengelijkheid Logo

Kansengelijkheid

In CmK3 staat het vergroten van gelijke kansen voor alle kinderen op een belangrijke plek. Kinderen krijgen helaas niet altijd dezelfde kansen. Ondanks dat ze op dezelfde school hetzelfde zouden moeten kunnen, komen ze niet altijd op hetzelfde punt uit. Dit kan komen door een fysieke of mentale beperking, de sociaaleconomische positie van het gezin van herkomst, de culturele achtergrond of de uitdagingen in de woonplaats of buurt. Factoren waar het kind zelf geen invloed op heeft. Wanneer een kind te maken krijgt met ongelijke kansen heeft dit op veel terreinen gevolgen voor later. Cultuuronderwijs draagt bij aan het creëren van meer gelijke kansen en daarom zetten wij ons als Plein C, experts in cultuur & educatie, hier voor in.

De Beweging De Koepel Studio Rutger Vos 2638

Kansenongelijkheid

Kansenongelijkheid is geen makkelijk te temmen monster. Er zijn veel factoren die meespelen in ongelijke kansen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie (OCW) onderzocht welke factoren te onderscheiden zijn als het gaat om gelijke kansen in het onderwijs. In dit onderzoek kwamen 30 factoren naar boven, verdeeld over 5 niveaus. Wat we zien is dat kansenongelijkheid vaak een optelsom is van meerdere factoren op meerdere niveaus. Ze hebben een cumulatief effect zou je kunnen zeggen.

 

Onze aanpak

Om de kansenongelijkheid in de provincie Noord-Holland aan te pakken richten we ons op drie sporen: potentiescholen, gemeenten die niet deelnemen aan CmK, en scholen die een grote fysieke afstand tot cultuur hebben. De uitbreiding naar het VO/VMBO en de speciale aandacht die binnen Plein C uitgaat naar het speciaal onderwijs, horen ook tot de inspanningen van Plein C om gelijke kansen na te streven.

Deskundigheidsbevordering

Werken met kinderen die meer risico lopen op kansenongelijkheid vergt een andere kijk op (cultuur)onderwijs. Plein C organiseert bijeenkomsten waar thema's kansengelijkheid, diversiteit en inclusie, het verkleinen van de afstand tot cultuuronderwijs centraal staan. Zodoende vergroten we de deskundigheid.

Zo geven wij bijvoorbeeld geregeld een masterclass Kansengelijkheid (op aanvraag of tijdens de ICC-cursus) en voor icc’ers en schoolteams hebben we een tool ontwikkeld waarmee je meer ruimte voor diversiteit en inclusie in je cultuurplan kunt zorgen.

Kunstdocenten en projectleiders kunnen daarnaast advies vragen van adviseurs van Plein C die zich gespecialiseerd hebben in het vergroten van kansengelijkheid met cultuuronderwijs.

De Beweging

Een voorbeeld van hoe het thema kansengelijkheid actief in ons aanbod aanwezig is werd duidelijk tijdens het live event van De Beweging (april 2022). We hebben de aanwezigen hopelijk geïnspireerd om een volgende stap richting gelijke kansen in het cultuuronderwijs voor alle kinderen in Noord-Holland te zetten. Het was een dag vol inspiratie, nieuwe geluiden, een mooie opkomst en fijne sfeer. Trots op het werk wat wij samendoen, goed cultuuronderwijs met gelijke kansen voor alle kinderen in Noord-Holland.

potloden inclusieve klas

De inclusieve klas

Eind september 2022 gingen wij tijdens de CO Talk over inclusief cultuuronderwijs in gesprek met Bodine Romijn, Ninya de Wever en Nikita Gerritsen. De culturele diversiteit groeit. In 2050 heeft 1 op de 3 kinderen een migratieachtergrond. De samenleving wordt steeds cultureel diverser, maar het onderwijs is daar nog niet altijd goed op ingericht. Leerkrachten krijgen te weinig handvatten om met die toenemende diversiteit om te gaan. Daarom hebben wij een poster vol tips voor een inclusieve klas gemaakt.

Achtergrondinformatie

Kansenongelijkheid & cultuureducatie – hoe zit het precies, waar hebben we het over en hoe kan cultuureducatie bijdragen aan meer gelijkheid?

Bekijk eens deze publicaties en websites. Ze helpen je inzicht te krijgen in de mechanismen van kansenongelijkheid en de rol van iedereen die voor de klas staat hierin.

Fair pay

Kansengelijkheid is ook gelijke betaling. In het kader van de Fair Practice Code is een handreiking tarieventool voor zelfstandige kunstprofessionals en hun opdrachtgevers binnen cultuureducatie en amateurkunst opgesteld. Je vindt hem in de link hieronder.

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs