Poster De inclusieve klas

Eind september 2022 gingen wij tijdens de CO Talk over inclusief cultuuronderwijs in gesprek met Bodine Romijn, Ninya de Wever en Nikita Gerritsen. De culturele diversiteit groeit. In 2050 heeft 1 op de 3 kinderen een migratieachtergrond. De samenleving wordt steeds cultureel diverser, maar het onderwijs is daar nog niet altijd goed op ingericht. Leerkrachten krijgen te weinig handvatten om met die toenemende diversiteit om te gaan. Daarom hebben wij een poster vol tips voor een inclusieve klas gemaakt.

potloden inclusieve klas
Ga eens met elkaar in gesprek:

» Neem met je team je onderwijs en school eens onder de loep: wat gaat er al goed en wat kan beter? Deze vragen laten je nadenken en zijn meteen concrete tips om mee aan de slag te gaan.
» Hebben jullie een schoolvisie op het gebied van diversiteit en inclusie? Zo ja, hoe luidt die? Zo nee, wat zou er in moeten staan?
» Op welke manier is diversiteit en inclusie onderwerp van gesprek bij jullie op school?
» Is er diversiteit in het team aanwezig? Zo ja, op welke vlakken?
» Besteden jullie actief aandacht aan diversiteit en inclusie binnen het onderwijs of het schoolgebouw? Zo ja, wat doen jullie dan? Wat zouden jullie nog meer kunnen doen?
» Op welke manier besteden jullie aandacht aan de verbinding tussen de thuiswereld en de school?
» TIP: stel een diversiteitscoördinator aan die kartrekker is van het diversiteit en inclusiebeleid bij jullie op school.
» TIP: bevraag de kinderen en ouders eens; hebben zij nog goede ideeën om bruggen te slaan tussen de thuiscultuur en de school?
» TIP: Mis je expertise? Of wil je je als team verder ontwikkelen? Neem contact met ons op.

Voor: Voor iedereen werkzaam in het onderwijs
Soort aanbod: Poster
Kosten: gratis inspiratie voor in klas

Vragen? Neem contact op met:

Babette.Klein
Babette van Harsselaar

Adviseur Cultuureducatie

Deel deze pagina op social media

Boeken.Klein

Boeken en lesmaterialen

» Komt de culturele diversiteit van je klas terug in de boeken die je voorleest? Bijvoorbeeld in verhaal
en illustratie?
» Geef je kinderen de ruimte om verhalen uit hun eigen thuiscultuur in te brengen?
» Zijn de boeken die je voorleest vrij van stereotypering van bepaalde culturen/genders of uiterlijke kenmerken? 
» Welke verborgen boodschappen zitten er in de boeken die je leest in de klas. Zijn die boodschappen voor elk kind prettig?

Theater.Klein

Cultuuronderwijs

» Zijn er potloden, papier of verf aanwezig waarmee kinderen hun eigen huidskleur kunnen kleuren?
» Zijn er instrumenten uit verschillende culturen aanwezig?
» Gebruik je tijdens de beeldende, muziek of dansles ook voorbeelden van kunstuitingen uit de thuiscultuur van de kinderen?
» Boek je wel eens een theaterof dansvoorstelling waarin een thuiscultuur van de leerlingen centraal staat?
» Laten de rollenspellen die je speelt alle kinderen in hun waarde?
» Boek je wel eens bewust een externe kunstdocent of rondleider met een andere culturele achtergrond?
» Vraag je wel eens hulp van een ouder om een thema over culturen invulling te geven?

Muziek.Klein

Liedjes en vieringen

» Zijn de liedjes die je zingt vrij van stereotypering van bepaalde culturen/genders of uiterlijke kenmerken?
» Zing je wel eens liedjes uit de thuiscultuur van je leerlingen?
» Vier je wel eens feesten uit de thuiscultuur van de leerlingen? 
» Geven jullie wel eens traktaties uit een andere keuken?
» Zijn de versieringen, lesmaterialen, liedjes en boeken tijdens het Sinterklaasfeest vrij van stereotypering?

Klas.Klein

Inrichting van het lokaal en speelgoed

» Staan er ook keukenspulletjes uit andere culturen in de huishoek?
» Herkennen de kinderen zich in de uiterlijke kenmerken van de poppen in de poppenhoek?
» Herkennen de kinderen hun thuiscultuur voldoende in de versiering of attributen in de klas?
» Zijn de achtergronden en gezinssamenstellingen van de kinderen zichtbaar in de klas, bijvoorbeeld in de vorm van een familiemuur?

Gesprek.Klein

In gesprek met de leerling / burgerschapsonderwijs

» Praat je wel eens met je leerling over de rijkdom van verschillen tussen mensen?
» Wat vinden de leerlingen zelf waardevol aan culturele diversiteit?
» Mogen kinderen soms iets vertellen over aspecten van hun thuiscultuur?
» Zijn er wel eens spanningen tussen kinderen of ouders vanwege culturele verschillen en hoe gaan jullie er dan mee om?
» Komt diversiteit en inclusie voldoende aan bod in de lesstof, bijvoorbeeld bij geschiedenis of wereldoriëntatie?