Organisatie

Plein C wil alle inwoners van Noord-Holland in contact te brengen met kunst en cultuur. We ondersteunen iedereen die werkzaam is binnen cultuureducatie en -participatie. Dit doen we door trainingen en opleidingen aan te bieden, te adviseren of coachen, kennisdeling en het verbinden van partijen door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten te organiseren.

We werken voor en samen met een groot netwerk van externen zoals het Cultuurfonds, de provincie Noord-Holland, gemeenten, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en -beoefenaars, scholen en (kunstvak)docenten én in het bijzonder met onze 16 projectleiders. Plein C verbindt, versterkt en verrijkt.

Team Plein C

Astrid.Klein

Astrid Honing

Directeur

Mireilled.Klein

Mireille Dorn

Officemanager

Noemi.Klein

Noëmi Mercks

Hoofd Cultuureducatie en Beleid

Jessica.Klein

Jessica van der Sluis

Adviseur Cultuureducatie & Cultuurparticipatie

Jolanda.Klein

Jolanda Konings

Adviseur Cultuureducatie

Primair Onderwijs

Mireille.Klein

Mireille Huijbers

Adviseur Cultuureducatie

Speciaal Onderwijs

Sarah.Klein

Sarah Koolschijn

Adviseur Cultuureducatie

Speciaal Onderwijs

Tomas.Klein

Tomas Leijen

Adviseur Cultuureducatie

VO, MBO

Judith.Klein

Judith Vossen

Adviseur Cultuureducatie

Trainer

Babette.Klein

Babette van Harsselaar

Adviseur Cultuureducatie

Kansengelijkheid

Roos.Klein

Roos Hogervorst-Krimp

Adviseur Communicatie

Femke2.Klein

Femke van Oorsouw

Coördinator marketing

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs