Wij zijn er voor cultuurprofessionals

Je bent cultuurprofessional en wilt graag je passie voor je vak delen met leerlingen. Hoe vind je je aansluiting bij het lesprogramma van scholen, hoe bereik je scholen en hoe kom je in contact met collega-cultuurprofessionals?  Als CRKBO geregistreerde instelling* hebben onze adviseurs ruime ervaring in het opleiden van cultuurprofessionals, in het ontwikkelen van trainingen en het organiseren van bijeenkomsten en evenementen. 

Cultuurprofessionals Scholing

1. Scholing

Voor cultuurprofessionals zoals kunstenaars, kunstvakdocenten, museummedewerkers die nog geen ervaring hebben met het onderwijs, is de basistraining Voor de klas in het primair onderwijs. Hierin leer je alles over het onderwijs, van de organisatiestructuur tot een goede lesopzet en didactische aanpak. Aansluitend op de basiscursus, kan je je verdiepen in het  trainen en coachen van leerkrachten of de basistraining voor het speciaal onderwijs volgen. Voor de erfgoedsector hebben we de training van rondleiden tot begeleiden, over de veranderende rol van de rondleider. 

2. Netwerk

Bijna iedere cultuurprofessional die lesgeeft in het basisonderwijs heeft een andere achtergrond. Omdat al deze mensen op geen enkele manier verenigd zijn, heeft Plein C een netwerk speciaal voor hen die werken in het onderwijs opgezet. 

Onder de naam De Beweging kunnen cultuurprofessionals elkaar tweemaal per jaar ontmoeten tijdens een feestelijke (online) middag. Op deze bijeenkomst is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van nieuwe inzichten door een prikkelend en actueel programma. 

Cultuurprofessional Zichtbaarheid

3. Zichtbaar

Wil jij dat scholen je kunnen vinden in de veelheid aan cultuuraanbieders? Plein C kan je hierbij helpen. Natuurlijk zorg je ervoor dat je aanbod feilloos aansluit bij de wensen van scholen. Hoe je daarvoor zorgt leer je in de training voor de klas in het po, of een van de andere trainingen voor cultuuraanbieders. Vervolgens zorg je dat je aanbod op cultuurindeklas.nl staat.  

* Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs