Wat is een potentieschool?

Scholen waar sprake is van kansenongelijkheid krijgen al snel een stempel. Een negatief stempel is voor niemand goed, al helemaal niet voor de leerlingen. Het bekrachtigt juist de ongelijke kansen waar we ons hard voor maken. Plein C denkt liever in positieve termen. Wij denken niet in achterstand, maar in potentie. En daarom spreken wij van potentiescholen.

Een potentieschool is een school met een leerling populatie die meer risico loopt op kansenongelijkheid. Deze kinderen krijgen te maken met ongelijke kansen die ontstaan door verschillende factoren. Juist op deze scholen is cultuuronderwijs van grote waarde.

Pilot Kansengelijkheid

Voor de scholen met de leerlingen die het meest risico lopen op kansenongelijkheid, voeren we een pilot uit. We starten in de 5 regio's die meer te maken hebben met kansenongelijkheid: Den Helder, Beverwijk, Heemskerk, Hollands Kroon en Purmerend.


Wat gaan we doen?
Cultuuronderwijs op maat ontwerpen, in co-creatie tussen de school en projectleider. Met als doel het vergroten van kansen voor de leerlingen.

Projectleider en school kiezen samen een invalshoek die de school op dat moment nodig heeft, passend bij de factoren van kansenongelijkheid waarmee de leerlingen te maken hebben. Bijvoorbeeld: Taal, burgerschap, vakoverstijgend werken of cultuuronderwijs in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld het naschoolse als verlengstuk van het onderschoolse: een rijke schooldag.

Tijdens een proefperiode ontwikkelen we een aanpak op maat, en kijken we wat werkt en nodig is.

DE BEWEGING Beeld Website

Publicatie

Er wordt veel onderzocht en geschreven over kansengelijkheid binnen het onderwijs. En terecht, het onderwijs is dé plek waar alle jeugd samenkomt. Maar hoe draagt cultuuronderwijs bij aan meer gelijke kansen? En wat kunnen leerkrachten, culturele instellingen of kunst- en vakdocenten doen om de kansen van de nieuwe generatie te vergroten?

Wij zochten het uit.

Nieuwe Uitgelicht

Magazine Prikkels

Sinds 2013 maakt Plein C het tijdschrift Prikkels. Gekoppeld aan een actueel thema vind je in dit leukste magazine over cultuureducatie praktische lestips en tools, achtergronden en interviews.

In de editie (Re)actie van mei 2023 werd er speciaal aandacht besteed aan de pilot Kansengelijkheid.