Uitgelicht

'Uitgelicht' is een artikel dat in elke uitgave van Prikkels voorkomt. Een good practice wordt in woord en beeld omschreven.

Nieuwe Uitgelicht

Kansen vergroten met cultuuronderwijs

In de pilot kansengelijkheid van Plein C onderzoeken scholen en culturele instellingen hoe cultuuronderwijs kansengelijkheid kan stimuleren.

Tekst: Babette van Harsselaar
Beeld: Eve van der Zande

Diversiteit en inclusie  

Jezelf voldoende herkennen in wat je op school te zien en horen krijgt is belangrijk. De Kariboe en Cultuurhuis Heemskerk vertaalden de culturele diversiteit in de klas naar de muziekstukken die de leerlingen hoorden en oefenden tijdens hun project over klassieke muziek. Op De Ark werden daarnaast ook instrumenten gebruikt uit de thuiscultuur van de leerlingen.  

Taalbegrip, -plezier en -vertrouwen 

Woordenschat, taalbegrip en je vertrouwd voelen in taal is een belangrijke sleutel tot het vergroten van kansen. DKC Het Parelhof en Wherelant namen stadsdichter Yanaika Zomer in de arm. Samen ontwikkelden ze een leerlijn poëzie op maat die aansluit bij de thema's en het burgerschapsonderwijs van de school. Ook was er een naschools taalatelier. De leerlijn blijft na de pilot achter in de school.  

Wij denken niet in achterstand, maar in potentie

Verbinding cultuuronderwijs 

Toegang hebben tot talentontwikkeling en samen met andere kinderen leuke dingen doen na schooltijd verbreedt je horizon. Niet in elke regio in Noord-Holland zijn er voldoende mogelijkheden om naschools aan kunst en cultuur te doen. Basisscholen De Ark en Het Parelhof experimenteerden met het doortrekken van hun onderschoolse muziek- en poëzieprojecten in het naschoolse.  

Ouderbetrokkenheid  

Ouders en dat wat de kinderen van huis uit meenemen de school in zijn van onschatbare waarde. Het vergroten van ouderbetrokkenheid heeft directe invloed op schoolprestaties en welbevinden van de leerlingen. Maar hoe bereik je de ouders, en in welk stadium van je project begin je daarmee? Triade en Haven 48 onderzochten creatieve oplossingen voor bekende obstakels om een nieuwe groep ouders te bereiken.  

Kosten: gratis artikel uit magazine Prikkels

Deel deze pagina op social media

Prikkels

Sinds 2013 maakt Plein C het tijdschrift Prikkels. Gekoppeld aan een actueel thema vind je in dit leukste magazine over cultuureducatie praktische lestips en tools, achtergronden en interviews. Sinds 2018 brengen we het tijdschrift samen met onze collega-organisatie Kunst Centraal uit. Het tijdschrift wordt naar alle basisscholen in de provincies Noord-Holland en Utrecht gratis verzonden.  

Logo Prikkels Nieuw (1)