Wij zijn er voor opdrachtgevers

Voor Cultuurprofessionals

Maatwerk

We werken voor iedereen die wil bijdragen aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Dit doen wij in opdracht van overheden, fondsen, particulieren en instellingen. Wij initiëren samenwerkingen en zorgen voor kwaliteitsbewaking en procesbegeleiding. Wij ontwikkelen trainingen, lesmateriaal en implementatietrajecten. Zo geven wij inhoud en vorm aan de wens van onze opdrachtgevers. Wil je maatwerk voor je school, een specifiek thema naar een hoger niveau tillen, of heb je behoefte aan individuele advies of coaching? De adviseurs en coaches van Plein C hebben alles in huis om jou op weg te helpen! 

CmK logo

Opdracht provincie Noord-Holland en Fonds voor Cultuurparticipatie

Als experts in cultuur en educatie is Plein C al sinds de oprichting de uitvoerder van het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie. Vanaf 2012 zijn we de provinciale penvoerder voor het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Binnen dit programma heeft Plein C de gezamenlijke aanvraag geïnitieerd, gecoördineerd en ingediend van 32 middelgrote en kleine gemeenten in Noord-Holland. 

Amateurkunst

Opdracht revitalisering amateurkunst

Vanuit de overtuiging dat cultuureducatie en – participatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn wil Plein C aanvullend op haar activiteiten op het gebied van cultuureducatie ook van betekenis zijn voor cultuurparticipatie. Door de amateurkunst sector te ondersteunen, verbreden en versterken. Daarmee slaan we de brug van cultuur op school naar cultuur in de vrije tijd en in de omgeving waarin kinderen opgroeien; hun thuisomgeving, de straat, de buurt en de gemeenschap eromheen. We maken de cirkel rond: verbinding binnen- en buitenschools, voor jong en oud(er).

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs