Voor Cultuurprofessionals

Missie

Álle jeugd heeft recht op goed cultuuronderwijs. Plein C helpt door cultuurbeleid te (helpen) maken, implementeren en evalueren. Zowel op de scholen als voor de aanbieders van kunst en cultuur. Plein C is de inspirator, verbinder, organisator, innovator en adviseur op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, voor iedereen die werkt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in het onderwijs. We doen dit op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. 

Visie

Cultuur en erfgoed zijn essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. Cultuureducatie maakt creatiever en zelfredzamer. Cultuurparticipatie maakt gelukkiger en gezonder. Het helpt bij het ontwikkelen van creativiteit, kritisch denken en reflectievermogen op jezelf en de wereld. Dit zorgt uiteindelijk voor een gezonde ontwikkeling van mens en maatschappij. Cultuur beschouwen we zowel als autonome kunstvorm, maar ook als instrument om maatschappelijke issues aan te jagen of op te lossen. 

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs