Versterken: ontwikkelen, beschikbaar stellen en delen van kennis, maar ook advies en coaching

Als de basis staat - er is een cultuurbeleid en een opgeleide icc’er, het beleid wordt gevolgd en bijgesteld via Evi - is het tijd voor versterking, verbreding en verdieping.

We verbinden, informeren, bouwen aan netwerken en leiden op. Met trainingen, netwerkbijeenkomsten, masterclasses en cursussen. Al deze informatie zetten we in bij het bouwen van stevige (lokale, provinciale en landelijke) netwerken. Bij culturele instellingen en op scholen en voor projectleiders en (vak)docenten. Zodat zij elkaar beter bereiken. We inspireren, we verbinden en we helpen daar waar de (kennis)gaten vallen. Live, online.

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs