Verbinden: met onderzoek, doorontwikkeling en terugkoppeling

We staan niet stil, we weten wat er in de omgeving speelt en we jagen vernieuwing aan. Zo ontwikkelen we trainingen waar een behoefte ligt, we zetten communities of practice op en lerende netwerken. We zetten pilots op en alle kennis die daaruit voortvloeit delen we met onze partners.

Soms door een training door te ontwikkelen en aan te bieden, soms door onderzoeksresultaten op te halen, te analyseren en te delen. En door de resultaten en de impact van alle inspanningen te meten, om zo beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen.

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs