Verrijken: Brengen en borgen van cultuureducatie voor álle jeugd

We werken vanuit de basis: cultuuronderwijs als vaste waarde in alle scholen. Dat bereiken we door op elke school een icc’er (interne cultuur coördinator) op te leiden en deze continu te ondersteunen met kennis, een netwerk en het bieden van inspiratie. Ook in gebieden waar deelname aan CmK nog niet vanzelfsprekend is of waar de toegang tot cultuur niet zo groot is.  

Kansengelijkheid, draagvlak voor cultuur en aandacht voor die doelgroepen die zelf (nog) niet de keuze kunnen maken om deel te nemen aan cultuur, zijn speerpunten in het beleid van onze organisaties. 

In CmK3 reiken we verder dan het primair onderwijs: we willen cultuureducatie ook verankeren in het voortgezet onderwijs. En in het speciaal onderwijs, want gelijke kansen betekent dat we niemand uitsluiten. Niet omdat jouw gemeente niet meedoet aan CmK, niet omdat jouw onderwijs speciaal is en niet omdat jouw schoolniveau anders dan gemiddeld is.  

Daarnaast willen we op alle basisscholen het implementatie- en monitorinstrument EVI inzetten. Daarmee starten we het gesprek over cultuurbeleid maar volgen we tegelijkertijd ook de voortgang én borgen we het cultuurbeleid omdat we minder afhankelijk zijn van het wegzakken van de kennis bij het wisselen van docenten, directies of schoolbesturen. 

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs