ANBI status

Plein C helpt iedereen die wil bijdragen aan goed cultuuronderwijs.

Wij zijn sinds 2016 een culturele ANBI, ofwel een culturele algemeen nut beogende instelling. Bedrijven die ons werk willen ondersteunen kunnen hun schenkingen aan ons aftrekken bij het doen van hun belastingaangifte. 

Naam: Stichting Plein C  
RSIN: 855938055  
Contact gegevens: Nieuwe Gracht 45-47, 2011 ND Haarlem, 023-7920040, info@pleinc.nl  
Directeur: Astrid Honing 

Doelstellingen: In de stichtingsstatuten staat vermeld dat Plein C de volgende doelstellingen hanteert: 

  • Het met cultuur verrijken van de ontwikkeling van kinderen en jongeren door het onderwijs en maatschappelijke organisaties de middelen aan te reiken om met kunst en erfgoed hun doelen te bereiken en door de samenwerking met hen het culturele veld te optimaliseren
  • Het bereiken van (meer) kennis en kunde over cultuur voor de klas en in de school
  • Het beschikbaar komen van betere productie en hulpmiddelen voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie
  • Het verkrijgen en verschaffen van beter zicht op de effecten van cultuuronderwijs en -participatie.

Bestuur

Ellen Snoep – Voorzitter
Jeroen van Schagen - Penningmeester
Frederieke Slikker - Lid
Kim Weidemann – Lid


Plein C Pand Nwegracht 45 47 Vs2

Beloningsbeleid

De medewerkers van Plein C, inclusief de directeur, worden beloond conform de CAO Sociaal werk en de daarin opgenomen salarisschalen. Verhoging van de salarissen gebeurt conform de collectieve verhogingen in de CAO. 

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van maximaal € 1.000,- per jaar. Bij Plein C zijn alle bezoldigingen onder het Wet Normering Topinkomens maximum.  

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs