2022

Cultuureducatie met kwaliteit UPDATE van het Fonds

01 mrt 2022 - heel Noord-Holland

CmK en Covid
Eindelijk is het dan zover: de scholen zijn weer open. Er kan weer meer cultuur de klas in. Laten we hopen dat dit de laatste keer was. Bijna twee jaar corona heeft ook effect op de uitvoering van het CmK-programma. Een deel van de programma’s op scholen en bij instellingen ging niet door. Mede doordat scholen en instellingen dicht waren en externen nog steeds deels geweerd worden. Daarnaast werd het NPO ingezet. Ook zien we dat kunstvakprofessionals in het onderwijs gaan werken en er in sommige regio’s een tekort aan zzp-ers ontstaat. Er is dus veel in beweging.

Welke effecten zien we nu op CmK? Waar loopt het programma op rolletjes, maar ook: op welke onderdelen kan de uitvoering van CmK wel een zetje gebruiken? Wat heeft corona voor impact op doelen als kansengelijkheid, binnen-buitenschools, samenwerking?

Het Fonds past coulance toe als het gaat over de prestatieafspraken. Daarnaast horen we uiteraard graag waar aandacht voor moet zijn en komen, aan het begin van de beleidsperiode die zo vreemd gestart is. We sturen jullie (penvoerders en overheden) daarom binnenkort een korte vragenlijst toe waarmee we e.e.a. willen duiden. Zo kunnen we samen met jullie bijsturen en tot een zinvolle vervolgagenda kunnen komen voor de uitvoering van het CmK-programma na Covid. Ook worden jullie kort telefonisch door het Fonds benaderd hierover door de programma-adviseur.

Impulsregeling

Ook willen we jullie informeren over het feit dat de Corona-Impulsregeling voor culturele instellingen weer opengaat. Mocht je een aanvraag hebben gedaan die niet is gehonoreerd, of überhaupt nog niet hebben aangevraagd, dan kan dat weer vanaf 9 februari. Met een honorering help je zzp-ers zich door te ontwikkelen en kun je ze ook binden aan je organisatie. Je kunt aanvragen voor een subsidie tussen €25.000- en €50.000,-

Verantwoording CmK 2021 voor penvoerders Europees Nederland
Nog even en we vragen jullie om inzichtelijk te maken wat de programma’s lokaal hebben opgeleverd. Zoals beschreven in het Handboek Verantwoordingen CmK 2021-2024 hoeven jullie het eerste jaar alleen het formulier in Mijn Fonds in te vullen en als bijlagen de scholenlijst, getekende financiële samenvatting en de accountantsverklaring aan te leveren. Vanaf 1 april 2022 is het mogelijk om via Mijn Fonds je formulier in te vullen. We werken ondertussen stevig door aan een eenvoudigere verantwoording. Omdat dit consequenties heeft voor hoe het formulier er uit ziet kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt. Op dinsdagochtend 5 april (10.00 uur) houden we digitaal een korte presentatie en kan je vragen stellen over de wijze van verantwoorden. Aanmelden is nodig, dat kan via een kort mailtje naar Valerie van Valkenburg. Je ontvangt dan een link naar de Teamsvergadering. We proberen om medio maart al een voorbeeld van het verantwoordingsformulier met jullie te delen die in grote lijnen dezelfde elementen kent als het aanvraagformulier.

Animatie ter verspreiding
Via social media en nieuwsbrieven zien we de meest prachtige filmpjes en verhalen voorbij komen over jullie Cultuureducatie met Kwaliteit programma’s, ze werken allemaal zeer inspirerend en zijn vaak heel ontroerend of informatief. Samen met OCW en het LKCA hebben we – op basis van de windrichtingsessies met de communicatie medewerkers van de penvoerders – ook een mooi filmpje laten maken. Dit filmpje is vooral voor het informeren en enthousiasmeren van scholen. Gebruik het filmpje gerust! Via dit linkje kan je het filmpje zelf ook inzetten.

HR-voucher, nu ook voor CmK penvoerders
De HR-voucher is verlengd! Culturele en creatieve instellingen kunnen opnieuw de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Aanvragen kon al tijdens een eerste ronde in 2021, maar de voucher is deze tweede ronde beschikbaar voor meer organisaties dan voorheen. Ook is het aan te vragen budget verruimd. Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een HR-adviseur inhuren, die je verder helpt met de HR-vraagstukken in je organisatie. Bijvoorbeeld voor advies over verschillende Fair Pay contractvormen, de ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsbeleid voor je medewerkers of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid in je organisatie.

De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder Fonds voor Cultuurparticipatie en wordt bekostigd door OCW. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering.

Kijk hier voor meer informatie, onderaan de pagina lees je meer informatie over spreekuren en contactgegevens.

Graag aandacht voor de regeling Cultuureducatie voor het vmbo, vso en pro
Willen jullie meehelpen in het bekendmaken van onze vmbo, vso en pro regeling? Dat kan door dit mooie filmpje te delen! Dank vast.

SAVE THE DATE
Vrijdag 18 maart van 13 tot 16.30 uur is er een MBO Inspiratiemiddag: De kracht van cultuureducatie. Een online inspiratiemiddag van LKCA, FCP, CJP en Fonds 21, waar ontmoeten, uitwisselen en doen centraal staan.

Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat zoveel mogelijk mbo’ers worden verrijkt met cultuureducatie? Wat heb je nodig aan kennis, onderzoek, tips en tools voor (verdere) ontwikkeling van cultuureducatief aanbod op school en in de vrije tijd? Met welke partners in jouw omgeving werk je samen? Wat kunnen we leren van opgedane ervaringen? Met Karim Amghar als moderator neem je deel aan een interactieve talkshow, navigeer je naar een ontmoetingsplaats en kies je een workshop o.a. over co-creatie met studenten, burgerschap en kansengelijkheid. Doelgroep: professionals en bestuurders in het mbo en de cultuursector.

Houd onze website in de gaten, vanaf 8 februari staat het programma online en kun je aanmelden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Khadija: k.azahaf@gmail.com

Maandag 28 maart 10.00-13.15 uur (incl. lunch): studieochtend ‘de weg naar draagvlak’
I
n de vorige update kondigden we de studieochtend over het werken aan draagvlak voor cultuureducatie aan, die we samen met Rozet Arnhem organiseren. Gezien de toen geldende coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om de bijeenkomst te verplaatsen naar maandag 28 maart 2022. Een bijeenkomst waarbij we stil staan bij de onderlinge samenwerking tussen schoolbesturen, Pabo en stedelijke partners en Rozet binnen een convenant en het Community Learning Centre. We verkennen de verschillende manieren waarop je aan draagvlak kunt werken en inspireren elkaar in gesprekstafels. Er is nog een klein aantal plekken beschikbaar. Dus mocht je nog overwegen om deel te nemen, meld je dan snel aan via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl
Locatie: Rozet Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Hartelijke groeten namens het team CmK van het Fonds