CmK4 (2025-2028)

Deze zomer kondigde demissionair staatssecretaris Gunay Uslu aan dat er een vervolg komt op Cultuureducatie met Kwaliteit, een landelijk programma dat al ruim tien jaar zorgt voor duurzame verankering van cultuureducatie in het onderwijs. De nieuwe regeling (CmK4) zal lopen van 2025 tot en met 2028.

Plein C is actief aan de slag deze nieuwe regeling samen met haar stakeholders vorm te geven. Op deze pagina houden we je op de hoogte rond alle ontwikkelingen. 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk programma en heeft als doel de kwaliteit van cultuureducatie op een duurzame manier te versterken. Onder andere door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector, zodat ieder kind in Nederland kunst en cultuur kan ervaren door goed cultuuronderwijs op school. Met cultuureducatie ontwikkelen we onze creativiteit. Het maakt ons wendbaar en helpt kinderen en jongeren zich staande te houden in onze snel veranderende samenleving. Cultuureducatie geeft inzicht en maakt dat we de wereld om ons heen beter begrijpen. Door muziek en theater te maken, te dansen of te schilderen, hebben kinderen en jongeren plezier, kunnen ze emoties uiten en voelen ze trots en zelfvertrouwen.

Matchingsprogramma
Het Matchingsprogramma CmK is een samenwerking van gemeenten, provincies en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en bestaat sinds 2013. In Noord-Holland doen (bijna) alle gemeenten mee aan de huidige CmK-periode (CmK3). 

Intentieverklaring
Het Rijk geeft opdracht aan het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) om uitvoering te geven aan de regeling CmK. Een aanvraag CmK4 kan gedaan worden door gemeentes vanaf 90.000 inwoners. Daarom doet Plein C de aanvraag voor alle kleine- en middelgrote gemeentes. Bij de definitieve aanvraag is Plein C verplicht om adhesieverklaringen bij te voegen. Om een indruk te krijgen hoeveel gemeentes er meedoen worden dit najaar bij alle kleine- en middelgrote gemeentes intentieverklaringen opgevraagd. 

Matchingsverzoek  
In de periode 2025-2028 investeert OCW jaarlijks € 15,2 miljoen in CmK. Dat is maximaal € 0,85 per inwoner. Dit bedrag wordt via het FCP beschikbaar gesteld, op voorwaarde dat de gemeente hetzelfde bedrag investeert. Noord-Hollandse gemeenten die via Plein C meewillen doen aan CmK4 wordt gevraagd of zij voornemens zijn het bedrag van € 0,85 per inwoner willen matchen en welke culturele organisatie zij binnen hun gemeente aanwijzen als lokale projectleider. De bijdrage die vanuit OCW beschikbaar wordt gesteld bedraagt nooit meer dan 100% van de gemeentelijke investering. 

Tijdpad
De openingsdatum voor het aanvragen van de regeling is 1 december 2023. 

In januari en februari 2024 organiseert Plein C bijeenkomsten voor de aangewezen projectleiders en de geïnteresseerde gemeenten. Op het programma staan onder andere de provinciale invulling van de landelijke contouren van de regeling. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van cultuureducatie en over wat dat van alle betrokken partijen vraagt. Meer details volgen binnenkort.

Tot uiterlijk 1 juli 2024 kunnen penvoerders (zoals Plein C) de regeling aanvragen.

Neem bij vragen contact op met Astrid Honing of Noëmi Mercks
Astrid.Klein

Astrid Honing

Directeur

Noemi.Klein

Noëmi Mercks

Hoofd Cultuureducatie en Beleid

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs