Vrij Spel

De mens is een spelend wezen. Door te spelen doen we kennis op en ontwikkelen we onze vaardigheden. De behoefte om te spelen is niet iets van kinderen alleen, ook volwassenen hebben spel nodig. Maar het is niet altijd even makkelijk om de ruimte te vinden voor spelen. Er zijn zoveel regels, normen en verwachtingen. Het is soms echt wel zoeken naar mogelijkheden om je eigen weg te gaan. Om de vrijheid te nemen om nieuwe wegen te verkennen, nieuwe verbintenissen aan te gaan en jezelf te verrijken.

Cover Vrij Spel

Cultuuronderwijs is bij uitstek een plek in het rooster waar de ruimte voor spelen ontstaat. Waar je eigenwijs mag zijn en je eigen keuzes mag maken. Waar je aan je eigen ontwikkeling werkt op de manier die past bij jou. Deze Prikkels is een pleidooi voor vrij spel. In het achtergrondartikel komen diverse filosofen en pedagogen aan het woord over het belang en de werking van spel in de klas. In het essay houdt theatermaakster Muriƫl een pleidooi om in cultuurlessen de beleving centraal te zetten. En de praktische lessen zetten je aan om met je leerlingen te gaan spelen. Let the Games begin!