De Beweging 2024

Een conferentie voor curious minds

13.00   Inloop
13.30   Opening Jeroen Olthof*, Astrid Honing, Niek Putman
14.00   Talk Tessa van Schijndel
14.30   Keynote Marjolijn van Heemstra
15.15   Bootcamps voor het Brein in 2 rondes Karim Amghar en Thijs Ringelberg
17.00   Borrel

* Jeroen Olthof is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor o.a. cultuur

12

NIEK PUTMAN

De host van de middag is Niek Putman. Putman is programmamanager bij Echo Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Vanuit nieuwsgierigheid naar diversiteit ontwikkelt hij kunstprojecten waarin diversiteit en inclusie een prominente rol hebben.

Tessa V Schijndel

TESSA VAN SCHIJNDEL

Tessa van Schijndel werkt als universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Brenda Jansen, universitair hoofddocent Ontwikkelingspsychologie, doet zij onderzoek naar de rol van nieuwsgierigheid in het leerproces van kinderen. Tessa deelt wetenschappelijke perspectieven op nieuwsgierigheid vanuit de psychologie en onderwijswetenschappen. Zij gaat in op hoe nieuwsgierigheid van kinderen in het binnen- en buitenschoolse leren gestimuleerd kan worden.

10

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

Marjolijn van Heemstra is dichter, schrijver, theatermaker, journalist en podcastmaker. In haar werk onderzoekt ze op toegankelijke wijze hoe we anders kunnen nadenken over onszelf en de wereld om ons heen. Nieuwsgierigheid benaderd vanuit een kunstenaarsperspectief. Welke rol speelt nieuwsgierigheid in haar werk? En hoe kan nieuwsgierigheid naar de omgeving leiden tot kunst? In haar keynote en artistieke interventie zal het belang van nieuwsgierigheid invoelbaar worden gemaakt.  Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat Van Heemstra zien hoe je steeds weer verrast kan worden als je je eigen vragen blijft najagen. 

 

9

KARIM AMGHAR

Karim Amghar (1988) is schrijver, programma-/documentairemaker, televisiepresentator en onderwijsprofessional. Hij is gespecialiseerd in thema's als kansenongelijkheid en onderwijs. In zijn bootcamp voor het brein gaan we aan de slag met het belang van nieuwsgierigheid in het kader van burgerschapsvorming.

11

Thijs Ringelberg

Thijs Ringelberg is filosoof, docent en trainer en beschouwt nieuwsgierigheid als de basis voor een betekenisvolle dialoog. Hoe stel je vanuit nieuwsgierigheid de juiste vraag? En hoe train je jouw perspectivische lenigheid? Ringelberg biedt tools voor gesprekstechnieken en maakt daarmee vaardigheden uit de socratische gespreksvoering toegankelijk voor een breder publiek.