Netwerk Speciaal Onderwijs

Ben jij werkzaam in of voor het speciaal (basis en voortgezet) onderwijs? Sluit je dan aan bij het netwerk Speciaal Onderwijs. Tijdens onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst komen kunstvakdocenten en icc'ers in het speciaal (basis)onderwijs samen om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en inspirerende workshops te volgen. Hiernaast is de aftermovie van de  bijeenkomst in oktober 2022 te zien. Bekijk hier de terugblik van de bijeenkomst in november 2023.

Speciaal Onderwijs 1

Pilot duurzame samenwerking

Eind 2022 introduceerden we een nieuwe pilot  om de impact van cultuureducatie op Noord-Hollandse scholen in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs te vergroten. We bieden met deze pilot financiële ondersteuning voor plannen, gericht op duurzame samenwerking tussen speciaal onderwijs en cultuurpartners. Een unieke kans om een samenwerking te starten met andere professionals uit het onderwijs- en culturele veld! De deadline voor deze pilot is verstreken. Neem bij interesse contact met ons op.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over het speciaal onderwijs