Vragenlijst netwerk cultuureducatie voortgezet onderwijs

Plein C is het netwerk- en expertisecentrum op het gebied van cultuurbeoefening voor Noord-Holland, met als missie en opdracht om alle kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur. Plein C ondersteunt partijen die bijdragen aan goed cultuuronderwijs: scholen, culturele instellingen, overheden en professionals. De drie kernwaarden van Plein C zijn verbinden, verrijken en versterken. Vanuit deze kernwaarden organiseert Plein C een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs. Dit netwerk werkt alleen als die tot stand komt met input en denkkracht van professionals die dagelijks met kunst en cultuureducatie bezig zijn. De volgende vragen gaan over de inhoud van de komende netwerkbijeenkomst vo.
Plein C nodigt je van harte uit deze korte vragenlijst te beantwoorden, zodat zij een helder beeld krijgt van de wensen en behoeftes die spelen. De thema’s en informatie die uit de ingevulde vragenlijst naar voren komt nemen wij als basis voor de netwerkbijeenkomst op 21 november 2024.