Speciaal verbeeld

Ben jij als cultuurprofessional werkzaam in het speciaal onderwijs en vind jij het belangrijk de verbeelding aan te spreken van leerlingen? Dan is deze training geschikt voor jou!

Deze training is gebaseerd op de resultaten uit het onderzoek ‘speciaal verbeeld’. De inzichten en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn vertaald naar praktische handvatten voor het verdiepen van jouw creatieve lespraktijk in het speciaal onderwijs.

Uit het onderzoek ‘Speciaal Verbeeld’ is gebleken dat kunstonderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van het beeldend vermogen van leerlingen. Een jaar lang zijn lessen beeldende vorming en drama verzorgd voor leerlingen van vier schoolklassen waarbij de nieuwste inzichten en theoretische kennis over het beeldend vermogen zijn getoetst. Daardoor ontwikkelden leerlingen meer mogelijkheden om bijvoorbeeld uit hun ‘groef’ te komen en beter vorm te geven aan hun ideeën of emoties.

Onderstaande video's zijn onderdeel van de training en geven meer inzicht in het onderzoek en de uitkomsten hiervan.

 

 

De training kun je beschouwen als een aanvulling op de training ‘Voor de klas in het speciaal onderwijs’ van Plein C.

Onderwerpen die aan bod komen

  • De theorie en toepassing van het begrip verbeelding.
  • Differentiatie in elementen bij het stimuleren van verbeelding.
  • Inzicht in en oefenen van docentvaardigheden om verbeelding te stimuleren.

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen de bijeenkomsten voer je een observatieopdracht uit op de school waar je werkt en voer je een gesprek met een groepsleerkracht over verbeelding. De training wordt gekenmerkt door actief leren en het praktisch toepassen van de nieuwste inzichten over verbeelding van kinderen in het speciaal onderwijs.

Deze training kost € 200,- per persoon voor de module van twee dagdelen*. Na succesvolle afronding van de training ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.

Voor: Cultuurprofessionals
Datum: Training op aanvraag
Tijdsduur: 2 x 2,5 uur
Soort aanbod: Training
Kosten: € 200,-
Niveau: Post-HBO

Vragen? Neem contact op met:

Mireille.Klein
Mireille Huijbers

Adviseur Cultuureducatie

Deel deze pagina op social media

* PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Kijk op PPO of je ook recht hebt op kostenvergoeding.

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs