Erfgoedwijzer met de klas

Voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs is nu een nieuw programma ontwikkeld met de naam ‘Erfgoedwijzer met de klas’. Met deze module ga je samen met de leerlingen aan de slag. Ze leren om een open houding aan te nemen en de wereld om hen heen met een veelzijdige blik te bekijken.

Erfgoed maakt erfgoedwijs
Erfgoed is overal te vinden. Allerlei tastbare zaken, zoals een gebouw, maar ook de foto’s bij oma op de kast geven een inkijkje in de bijzondere verhalen van het verleden. Kennis van dit erfgoed is belangrijk om kinderen met een nieuwe blik naar hun wereld te laten kijken. De éém kan andere meningen hebben over erfgoed dan de ander. Door die ideeën met elkaar uit te wisselen en in elkaars leefwereld te stappen wordt je erfgoedwijs. Deze genuanceerde blik op erfgoed zorgt ervoor dat je dit ook op andere gebieden kan toepassen. Erfgoedwijs denken gaat over het vertragen van je mening en het begrip creëren voor de emoties van een ander.

Bekijk onderstaande video waarin erfgoedwijsheid wordt uitgelegd:

Gratis lesmateriaal
Het project ‘Erfgoedwijzer met de klas’ is bedoeld voor leerlingen uit groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Voor elke groep is er afzonderlijk lesmateriaal ontwikkeld. Zo spelen kinderen in groepen 1 en 2 met oude spullen en geeft groep 4 verhalen door en bespreekt welke tradities bij hen in de buurt voorkomen. De bovenbouw gaat aan de slag met serieuze onderwerpen zoals de ‘erfgoedkwestie’ en het behoud van erfgoed. Naast het lesmateriaal worden er ook ondersteunende tools beschikbaar gesteld. Deze hulpmiddelen helpen je om een les zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Het lesmateriaal is gratis aan te vragen.

Zelf erfgoedwijzer worden
Om de kinderen goed te kunnen begeleiden in het lesmateriaal is het belangrijk dat je ook zelf erfgoedwijzer wordt. Docenten kunnen daarom nu ook zelf een training erfgoedwijsheid volgen. Deze training is bedoeld voor docenten, maar ook voor erfgoedvrijwilligers die zich bezighouden met erfgoededucatie. De training gaat niet alleen over het uiten van ieders mening. Het gaat erover dat je samen meer op meta-niveau kijkt naar het krachtenveld aan belangen en emoties die er rondom erfgoed kunnen zijn.

Wil je meer weten over erfgoedwijsheid, het lesmateriaal en de training? Bekijk dan de website van ‘Erfgoedwijzer met de klas’.

Het project Erfgoedwijzer in de klas is ontwikkeld in de periode 2020-2023 in samenwerking met een expertisegroep waarin de volgende organisaties deelnamen: Landschap Erfgoed Utrecht, Reinwardt Academie, Imagine IC, Plein C, Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid Holland, Nationaal Militair Museum, basisschool Delteykschool, Marnix Academie Utrecht en zzpers Jacquelien Vroemen en Jolijn Rietbergen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het project mede gefinancierd.

Voor: Leerkrachten, leerlingen, erfgoedvrijwilligers
Soort aanbod: Gratis lesmateriaal
Kosten: Gratis lesmateriaal
Thema: Erfgoed

Vragen? Neem contact op met:

Noemi.Klein
Noëmi Mercks

Hoofd Cultuureducatie en Beleid

Deel deze pagina op social media