Lesmethodes

Steeds meer scholen werken met lesmethodes voor wereldoriëntatie en cultuuronderwijs. Denk aan methodes als DaVinci, IPC, Laat maar leren of 123Zing. Methodes helpen leerkrachten om hun lessen te structuren en leerdoelen meetbaar te maken.

Als educatief medewerker of vakdocent kun je beter aansluiten bij deze scholen als je kennis hebt van verschillende methodes. Zo hebben de methodes voor wereldoriëntatie vaak een onderdeel cultuur, maar de kwaliteit van deze lessen is afhankelijk van de invulling die eraan gegeven wordt. Hier ligt een rol voor jou! Maar ook in de cultuurlesmethodes is je bijdrage waardevol. Jij kan scholen helpen hier inspirerende invulling aan te geven.

Over lesmethodes wereldoriëntatie

Veel scholen pakken tegenwoordig hun zaakvakken zoals aardrijkskunde, natuur en techniek thematisch of vakoverstijgend aan. Hiervoor maken ze gebruik van een lesmethode wereldoriëntatie. Ook cultuur is vaak onderdeel van deze lesmethodes.

Veel gebruikte lesmethodes wereldoriëntatie zijn:

Over lesmethodes cultuur

Er zijn tal van methodes voor cultuuronderwijs. Sommige zijn specifiek voor een kunstdiscipline, anderen breder. Veel gebruikte lesmethodes cultuur: 

Het LKCA heeft een overzicht gemaakt van verschillende kunstmethodes en een vergelijking van lesmethodes voor muziek.

Voor: Cultuurprofessionals in het primair onderwijs
Soort aanbod: Publicatie
Kosten: Gratis publicatie

Vragen? Neem contact op met:

Noemi.Klein
Noëmi Mercks

Hoofd Cultuureducatie en Beleid

Deel deze pagina op social media