Plein C - On tour

18 Jan 2024

In aanloop naar de beleidsperiode 2025-2028 maakt Plein C een tour door de provincie Noord-Holland. Plein C - On tour start op donderdag 18 januari in theater de Kampanje in Den Helder en zal via Heiloo, Heemskerk, de Middenbeemster en Hilversum al haar regio’s aandoen.

Tijdens deze stops vertelt Plein C meer over de landelijke regeling Cultuur met Kwaliteit 4 (CmK4), de voordelen (het voortzetten van) van deelname aan deze regeling en natuurlijk over het belang van cultuureducatie voor alle jeugd, zowel op individueel als op collectief niveau.

In de zaal cultuurprofessionals, beleidsmakers en besluitvormers. Samen met hen streeft Plein C naar cultuureducatie in het hart van het onderwijs. Wetenschapsjournalist Mark Mieras en hoogleraar dr. Edwin van Meerkerk zetten deze missie kracht bij door een uiteenzetting van wat cultuureducatie betekent voor het brein, dan wel ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van ons bestaan. Het helpt ons bij het ontwikkelen van een kritisch denk- en reflectievermogen en draagt bij aan creativiteit, burgerschap en kansengelijkheid. Cultuureducatie zorgt voor het cultureel en artistiek ontwaken van een toekomstige generatie. We moeten in contact treden met de jeugd, kijken naar hen, luisteren naar hen, want zij vertellen ons hoe het verder moet.

Plein C
Dit doet Plein C door cultuurbeleid te (helpen) maken, implementeren en evalueren. Zowel op scholen als voor de aanbieders van kunst en cultuur. Plein C verbindt, verrijkt en versterkt eenieder die werkt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in het onderwijs. Plein C is uitvoerder van het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie en -participatie in Noord-Holland.

Onze missie is álle jeugd in contact brengen met kunst en cultuur.