Financiele steun voor de amateursector

02 Feb 2023

Uit onderzoek is gebleken dat er een grote behoefte is aan structurele ondersteuning van de amateurkunstsector. Door de afbrokkeling van een regionaal netwerk, en door andere uitdagingen zoals Covid-19, ervaren zij grote uitdagingen op het gebied van ledenwerving, promotie en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.
 
Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise die bijdraagt aan het (her)opbouwen van dit regionale netwerk. Om te inventariseren waar de behoefte precies ligt organiseren we daarom bijeenkomsten waarin alle wensen en ideeën worden geïnventariseerd. Hoe we de diverse regio’s het beste kunnen ondersteunen horen we dus graag rechtstreeks van jullie!
 

Istock 1173830796
Istock 488313722
Istock 1126074068