Update Pilot duurzame samenwerking Plein C

19 Jul 2023

In Theater Scagon in Schagen presenteren de leerlingen van groep 8 van Antonius Schagen vandaag voor het eerst een eigen eindfilm aan hun ouders. De film werd gemaakt in samenwerking met docenten vanuit Cultureel Verschil en is onderdeel van de pilot voor speciaal onderwijs die Plein C mogelijk maakt in diverse regio’s van Noord-Holland.

Jason Pilot So

foto: Jason uit groep 8 van de Antonius Schagen met zijn familie na afloop van de presentatie van de eindfilm

Geen groep 8 musical? Dan maar een film! 
Toen een van de leerlingen van de Antonius Schagen vroeg: “Juf, waarom hebben ze op andere scholen wel een echte afsluiter, zoals een musical, en wij (cluster 4) niet?” dacht ICC’er Lilian Pruis: “Ja, waarom eigenlijk niet?” 

De vraag was de aanleiding om mee te doen aan de pilot van Plein C, die duurzame samenwerking met (lokale) culturele aanbieders stimuleert. Structurele samenwerking kan bijdragen aan het vergroten van de impact, de kwaliteit en de verankering van cultuuronderwijs op scholen. Inmiddels zijn acht projecten binnen deze pilot van start gegaan. 

Om groep 8 ook de ervaring van een echte eindafsluiting te bieden op de basisschool maakte Lilian een plan met aanbieder Cultureel Verschil: Leerlingen van groep 7 en 8 volgden theaterworkshops van docenten van Cultureel Verschil waarin ze toewerkten naar een dag vol opnames voor de eindfilm. De film werd gemaakt met groep 8 als echte sterren in de hoofdrol en groep 7 als glansrijke figuranten.  

De kinderen dachten tijdens de lessen theater mee over de tekst, inhoud en vorm en trokken alles uit de kast als het om decor en attributen ging. Vervolgens was het tijd om alles vast te leggen op film. 

Pilot So 2
Pilot So 1
Pilot So3

Lilian (ICC-er Antonius Schagen) 
‘De draaidag was heel spannend voor sommige kinderen, maar wat waren ze enthousiast en wat deden ze het goed. Ons docententeam heeft heel positief gereageerd en was heel blij met de samenwerking. (…). Dit sluit helemaal aan bij onze cultuurvisie: De leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen, doen succeservaringen op, hebben ervaren wat het is om trots te zijn op wat ze hebben gemaakt en ontdekken dat ze meer kunnen dan ze dachten. Cultureel verschil heeft ons zeker op de goede weg geleid!’

Marcel (theaterdocent) 
‘Vandaag was een intensieve en erg leuke dag. De leerlingen zijn boven zichzelf uitgestegen. Dat bleek uit de concentratie, het meedenken, het wachten en, in een enkel geval, het tóch meedoen.’  

Jasmijn (Filmploeg):  
‘Het verhaal met de verschillende scènes was echt superleuk bedacht en er waren goede props en voor de verschillende locaties was er decor gemaakt door de leerlingen zelf. Echt heel leuk. Hierdoor waren de leerlingen super betrokken en droegen het project. Het was echt HUN eind-film. Dit was erg leuk om te merkende samenwerking met Marcel en de docenten ging goed.’ 

In de pilot SO wordt een duurzame samenwerking met (lokale) culturele aanbieders gestimuleerd. Structurele samenwerking kan bijdragen aan het vergroten van de impact, de kwaliteit en de verankering van cultuuronderwijs op scholen in het speciaal onderwijs. Verspreid over Noord-Holland zijn inmiddels acht projecten van start gegaan. Scholen en cultuurpartners gaan samen aan de slag gaan om cultuuronderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten op de behoeften en de belevingswereld van leerlingen. Het betrekken van lokale cultuuraanbieders om leerlingen en hun ouders in contact te brengen met hun omgeving, speelt daarbij vaak een rol.