MBO op bezoek

Hoe is de organisatie van een mbo-opleiding ingericht en hoe vind je aansluiting bij de belevingswereld van jongeren/Gen Z? Je leert het tijdens deze training!

Je krijgt niet alleen meer kennis van de structuur van een mbo-instelling, zodat je weet bij wie je moet zijn om je aanbod onder de aandacht te brengen, maar je leert ook over de verschillende mbo-niveaus, de vaardigheden die helpen om succesvol met de doelgroep aan het werk te gaan en hoe je het beste aansluit op de curricula en onderwijsprogramma’s. Dé mbo'er bestaat niet. Elke student is anders. Ook zit er grote diversiteit tussen de duur van de opleidingen, BOL/BBL en de studierichtingen. Deze training helpt jouw organisatie hier zicht op te krijgen.

De training is ervaringsgericht en heeft als doel om zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. Daarom worden de onderwerpen veelal interactief behandeld aan de hand van verschillende werkvormen. Na succesvolle afronding van de training ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.

Eerste bijeenkomst

 • De organisatie van het mbo-onderwijs
 • Aansluiten bij de curricula en kerndoelen
 • De belevingswereld van de jongeren/Gen Z
 • De vertaling naar de eigen praktijk
 • Wensen in kaart brengen
 • Reflectie

Tweede bijeenkomst

 • Inleiding in pedagogische en didactische aanpak
 • Inspelen op het niveau en behoeftes van de groep en de niveauverschillen binnen een groep
 • E.v.t delen van praktijkervaringen
 • Uitwerken eigen aanbod + plan presenteren
 • Reflectie

De training is ontwikkeld door Plein C en wordt gegeven door een trainer en een expert uit het mbo-onderwijs.

Toelatingscriteria

 • Aantoonbare ervaring als docent, educatiemedewerker of cultuurprofessional
 • Ervaring met het lesgeven aan of rondleiden van groepen of met het maken van educatief aanbod
 • Persoonlijke motivatie om te gaan werken met mbo-studenten
 • Ervaring met het ontwerpen van lessen of projecten

Kosten

Deze training wordt op aanvraag gegeven en kost € 1000,- (ook mogelijk met CmK korting). Neem daarvoor contact met ons op.

Voor: Museum- en theaterdocenten, rondleiders, educatoren, cultuurprofessionals
Datum: Training op aanvraag
Tijdsduur: 2 x 3 uur
Kosten: € 1000*
Niveau: Post-HBO

Vragen? Neem contact op met:

Tomas.Klein
Tomas Leijen

Adviseur Cultuureducatie

Deel deze pagina op social media

* PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Kijk op PPO of je ook recht hebt op kostenvergoeding.

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs