MBO

Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen. Op het MBO worden studenten opgeleid tot de beroepsprofessionals van de toekomst, tegelijkertijd ontwikkelen ze zich ook als mens. De ervaring met kunst en cultuur helpt ze de wereld te begrijpen, zich tot die wereld te verhouden en geeft ze de vaardigheden die ze nodig hebben om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.

Goed cultuuronderwijs richt zich op de ontwikkeling van ondernemerschap, creativiteit en kritisch denkvermogen. Plein C heeft de ambitie om álle jongeren in contact te laten komen met kunst en cultuur. Zo ondersteunen wij MBO-docenten, onderwijsinstellingen én culturele instellingen bij het aanbieden van toegankelijk en kwalitatief cultuuronderwijs.

MBO Op Bezoek Istock

Dit doen wij door:

  • Trainingen voor docenten en culturele instellingen aan te bieden (professionalisering)
  • Opleidingen te ondersteunen bij visieontwikkeling en implementatie op het gebied van cultuureducatie (verankering)
  • Netwerkbijeenkomsten waarbij je meer leert over de mogelijkheden die cultuureducatie biedt voor het MBO (kennisdeling)
  • Aandacht te vragen voor het belang van kunst en cultuur op het MBO (zichtbaarheid)
Teylers

MBO op bezoek

Plein C ontwikkelde in nauwe samenwerking met het Teylers Museum een programma voor MBO studenten. Onder begeleiding van een rondleider en workshopdocent maken de studenten kennis met het werk van kunstenaar Wybrand Hendriks (1744-1831) en koppelen dit aan hedendaagse en persoonlijke thema’s op het gebied van identiteit, diversiteit en solidariteit.

CmK logo

De focus van het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK) is van het primair onderwijs verbreed naar het VO én MBO. Omdat goed cultuuronderwijs maatwerk is gaan we graag in gesprek met leerkrachten in MBO over welke wensen en behoeften van de leerlingen er zijn.

Ben jij docent op een MBO-opleiding in Noord-Holland, of werk jij met/binnen het MBO, en zie jij kansen voor jouw college of instelling om meer te doen met kunst en cultuur? Neem contact met onze adviseur MBO, Tomas Leijen, via tomasleijen@pleinc.nl.

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs