Voortgezet Onderwijs

Voortgezet onderwijs

De wereld om ons heen verandert en ontwikkelt snel. Dit vraagt om ondernemerschap, creativiteit en kritisch denkvermogen. Kunst en cultuur biedt een wezenlijke bijdrage om jongeren hierop voor te bereiden. De ervaring met kunst en cultuur biedt kansen om in de wereld te komen en je tot die wereld te verhouden. Kunst maken en cultuur meemaken draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarom ondersteunen we het onderwijs bij het verankeren van kunst- en cultuureducatie, en in het verbeteren van de kwaliteit daarvan. 

De focus van het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK) is van het primair onderwijs verbreed naar het voortgezet onderwijs, te beginnen met het VMBO. Omdat goed cultuuronderwijs maatwerk is gaan we graag in gesprek met leerkrachten in het voortgezet onderwijs over welke wensen en behoeften van de leerlingen er zijn.

Ben jij docent op een VMBO school in Noord-Holland en zie jij kansen voor jouw school om meer te doen met kunst en cultuur? En kun je daar ondersteuning, inspiratie of advies bij gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over het Voortgezet onderwijs