Voortgezet onderwijs

De wereld om ons heen verandert en ontwikkelt snel. Dit vraagt om ondernemerschap, creativiteit en kritisch denkvermogen. Kunst en cultuur biedt een wezenlijke bijdrage om jongeren hierop voor te bereiden. De ervaring met kunst en cultuur biedt kansen om in de wereld te komen en je tot die wereld te verhouden. Kunst maken en cultuur meemaken draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarom ondersteunt Plein C het onderwijs bij het verankeren van kunst- en cultuureducatie, en in het verbeteren van de kwaliteit daarvan.

Interesse in een adviesgesprek of heb je een specifieke vraag? Neem contact op met VO Adviseur Tomas Leijen.

VO

Dit doen wij door:

  • Trainingen voor docenten en culturele instellingen aan te bieden (professionalisering)
  • Opleidingen te ondersteunen bij visieontwikkeling en implementatie op het gebied van cultuureducatie (verankering)
  • Netwerkbijeenkomsten waarbij je meer leert over de mogelijkheden die cultuureducatie biedt voor het VO (kennisdeling)
  • Aandacht te vragen voor het belang van kunst en cultuur op het VO (zichtbaarheid)
7April2022 De Beweging Koepel Studio Rutger Vos 2574

Netwerkbijeenkomst 28 november

Plein C bouwt aan een sterk, lokaal en relevant netwerk cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs in Noord-Holland. Voor iedereen die zich dagelijks inzet voor kunst- en cultuureducatie organiseerden wij op 28 november 2023 een netwerkbijeenkomst cultuuronderwijs voortgezet onderwijs met het thema 'Eigentijds cultuuronderwijs'.

Cultuureducatie met Kwaliteit

De focus van het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK) is van het primair onderwijs verbreed naar het voortgezet onderwijs, te beginnen met het VMBO. Omdat goed cultuuronderwijs maatwerk is gaan we graag in gesprek met leerkrachten in het voortgezet onderwijs over welke wensen en behoeften van de leerlingen er zijn.

Meer weten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over het Voortgezet onderwijs