VO

Voortgezet onderwijs

De wereld om ons heen verandert en ontwikkelt snel. Dit vraagt om ondernemerschap, creativiteit en kritisch denkvermogen. Kunst en cultuur biedt een wezenlijke bijdrage om jongeren hierop voor te bereiden. De ervaring met kunst en cultuur biedt kansen om in de wereld te komen en je tot die wereld te verhouden. Kunst maken en cultuur meemaken draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarom ondersteunen we het onderwijs bij het verankeren van kunst- en cultuureducatie, en in het verbeteren van de kwaliteit daarvan. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over het Voortgezet onderwijs

De focus van het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK) is van het primair onderwijs verbreed naar het voortgezet onderwijs, te beginnen met het VMBO. Omdat goed cultuuronderwijs maatwerk is gaan we graag in gesprek met leerkrachten in het voortgezet onderwijs over welke wensen en behoeften van de leerlingen er zijn.

Ben jij docent op een middelbare school in Noord-Holland en zie jij kansen voor jouw school om meer te doen met kunst en cultuur? En kun je daar ondersteuning, inspiratie of advies bij gebruiken? Neem dan contact met onze adviseur vo, Tomas Leijen, via tomasleijen@pleinc.nl.

CO Talk Logo

CO Talk VO

Plein C bouwt aan een sterk, lokaal en relevant netwerk cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs in Noord-Holland. Om te zorgen dat dit netwerk zinvol ingezet wordt hebben we jouw input nodig. Ben jij dagelijks bezig met kunst- en/of cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en wil jij kennis maken met gelijkgestemden? Vul dan onderstaande vragenlijst in. De informatie en thema's uit de ingevulde vragenlijsten nemen wij als leidraad voor onze CO Talk op donderdag 25 mei (kijk hier voor de terugblik) en voor de netwerkbijeenkomst op 23 november.