CmK4 in 'Uitgangspunten cultuursubsidies' & 'Verbindend vooruit!'

26 Jul 2023

Ocw Cultuursubsidies
Pnh Verbindend Vooruit

Cultuureducatie met Kwaliteit
Elk kind heeft recht op goed cultuuronderwijs. Dit is echter niet voor alle scholen vanzelfsprekend. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zorgt ervoor dat cultuureducatie een onmisbaar onderdeel wordt van het lesaanbod in het onderwijs. Plein C zet zich al sinds het begin van dit programma in 2013 hiervoor in. Het huidige programma (CmK3) loopt in 2024 af.

Voortzetting programma
Vanuit OCW (via het Fonds voor Cultuurparticipatie) kondigt demissionair staatssecretaris Gunay Uslu in haar `Uitgangspunten cultuursubsidies '25-'28' de CmK-regeling aan (zie pagina 22-23). Daarnaast staat de CmK-regeling in het onlangs bekendgemaakte coalitieakkoord 'Verbindend vooruit!' van de provincie Noord-Holland (zie pagina 30). De CmK-regeling zal wat betreft inhoud en vorm vergelijkbaar zijn met CmK3. Daarbij is er aandacht voor de samenhang met het programma School en Omgeving en ruimte om goed aan te kunnen sluiten bij de beoogde curriculumherziening.

Tijdspad
In september deelt het FCP de contouren van de CmK4 regeling en de aanvraag kan vanaf 1 december 2023 (beoogde openingsdatum) ingediend worden. 

Wij gaan er op dit moment vanuit dat wij in het najaar met elkaar de nieuwe aanvraag voor Noord-Holland kunnen voorbereiden. Hierin nemen we onze bestaande CmK-projectpartners en de grote steden tijdens de voorbereidingen mee in de planvorming: de eerste sessie daartoe is op 14 september tijdens een online meeting met de uitkomsten van ons provinciale onderzoek naar de stand van zaken rond CmK.