Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider start in januari 2024

27 Sep 2023

Op 12 januari 2024 start de vernieuwde Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider. In dat kader sprak Plein C met Lotte Nijsse.

 

Lotte Nijsse

Lotte Nijsse rondde drie jaar geleden de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider af. Inmiddels zet zij de opgedane kennis en vaardigheden op uiteenlopende manieren in, binnen haar werk op school.

‘De opleiding Cultuurbegeleider zet ik op veel verschillende plekken in’ vertelt Lotte ‘Ik werk voor de koepelorganisatie Stichting Allure met 15 basisscholen in West-Friesland. Als vaste invalleerkracht kom ik op veel van onze basisscholen. En als ik niet aan het invallen ben, werk ik voor wat wij noemen mijn Moederschool. Daarnaast heb ik een aantal bovenschoolse taken, waaronder pr en communicatie, het meedenken in oplossingen over van alles waar je op de werkvloer als collega's tegen aanloopt en het helpen organiseren van een bijeenkomsten van collega's.’

De opleiding Cultuurbegeleider kent een drietal pijlers: inhoudelijke kennis over kunstvakken en ergoed, leerlijnen en leerdoelen; verandermanagement; en het coachen en begeleiden van collega’s.

Kwaliteitskaart
Lotte: ‘Al die aspecten van de opleiding kan ik in de praktijk goed gebruiken. Zo heb ik een kwaliteitskaart voor het muziekonderwijs bij ons op school gemaakt. Daar staat op wat wij bij onze kinderen in 8 jaar willen bereiken op muziekgebied. Je leest er onze doelen, de middelen, en ook hoe we evalueren en welke afspraken we hebben gemaakt. Het houdt ons muziekonderwijs goed onder de aandacht, is handig om nieuwe collega’s te informeren en ook heb ik de kwaliteitskaart ingezet bij het aanvragen van subsidie. De kaart liet zien dat we hebben nagedacht over ons muziekonderwijs en maakte het aanvragen van de subsidie eenvoudig.’

‘Binnen de stichting Allure werken we met leerteams. De teams nemen een bepaald onderwerp bij de kop waaraan wordt gewerkt. Bijvoorbeeld: Hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen? Daarbij stellen we een aantal doelen, maken een plan hoe die doelen te halen en hoe te observeren en te evalueren. Daarbij wordt het steeds belangrijker dat we evidence-based werken en dat we een onderzoekende houding aannemen. Door de wetenschappelijke onderbouwde kennis die ik tijdens de Post-HBO Cultuurbegeleider heb opgedaan, kan ik in zo’n leerteam goed informatie aandragen. Er is immers al veel bekend over wat cultuuronderwijs kan bijdragen aan bijvoorbeeld de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.’

Coachen
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is leren hoe je het draagvlak voor cultuuronderwijs op jouw school kunt vergroten en het leren begeleiden en coachen van collega’s.

Lotte: ‘Ik denk dat wat ik daarover in de opleiding Cultuurbegeleider heb geleerd, het meeste inzet. Ik stap nu niet alleen makkelijker op collega’s af, ik weet ook hoe ik ze doelgerichter kan ondersteunen. Door de kennis over verandermanagement weet ik hoe we het inzetten van veranderingen kunnen aanpakken. Ik heb ruim aandacht voor het proces, want als je het “effe” wilt regelen, wordt het geen succes.’

Aanjager
Lotte Nijsse noemde bij het afronden de opleiding al meteen: ‘een hele verrijking’: ‘Ja ik pas het geleerde met plezier toe. Het mooie vind ik dat ik echt de link kan vormen tussen de praktijk van alle dag en informatie en onderbouwde kennis over cultuuronderwijs. Dat lukt door de helicopterview die ik heb gekregen door de opleiding. Ik weet waar ik actuele informatie kan vinden en hoe ik deze in kan zetten. Zo kan ik vanuit de opleiding een aanjagersrol vervullen. Want ja, een aanjager cultuuronderwijs blijft nodig. Het moet uiteindelijk gebeuren bij de kínderen. Daar doen we het allemaal voor!’

Benieuwd naar deze opleiding? Inschrijven kan via deze link.