Pre-order de gids Kansengelijkheid

19 Mar 2024

Er wordt veel onderzocht en geschreven over kansengelijkheid binnen het onderwijs. En terecht, het onderwijs is dé plek waar alle jeugd samenkomt. Maar hoe draagt cultuuronderwijs bij aan meer gelijke kansen? En wat kunnen leerkrachten, culturele instellingen of kunst- en vakdocenten doen om de kansen van de nieuwe generatie te vergroten?


Wij zochten het uit.

Mock Up Gids Kansengelijkheid2