Terugblik De Beweging

15 Dec 2022

"Creativiteit is een grote kracht, die we nodig hebben om met alle veranderingen om te kunnen gaan. (…) Het omgaan met deze complexe en veranderende wereld vraagt om een sterke culturele en creatieve sector."

Citaat: Staatssecretaris Uslu, De kracht van creativiteit: cultuur midden in de samenleving, november 2022.

De kracht van creativiteit: Op naar een toekomstbestendige generatie 
In de brief van de staatssecretaris staat het ook. We hebben onze makers en creatieve denkers hard nodig om onze wereld toekomstbestendig te maken. De maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en vragen een andere aanpak. Sector- en vakoverstijgend, multidisciplinair.

Maar hoe creëren we zo’n toekomstbestendige generatie? Door kinderen van jongs af aan een leeromgeving te bieden waar zij leren hun makerschap, burgerschap en creativiteit te gebruiken. Cultuuronderwijs in samenhang met andere vakken is bij uitstek de plek om hiermee te experimenteren en van elkaar te leren: een toolkit voor de toekomst. 

Tijdens de online Beweging op 15 december 2022 lieten ons inspireren door De Mokum Maakcoalitie met haar aanpak binnen Amsterdam, Fix Maakonderwijs voor basisscholen in de regio IJmond en Teylers Museum met hun nieuwste programma rondom burgerschap, identiteit en solidariteit. Verrassing tijdens de bijeenkomst was ondernemer en uitvinder Wail Kherrazi (14 jaar) die met zijn passie voor technologie, makerschap en maatschappelijke betrokkenheid kinderen en ouderen helpt. De bijeenkomst werd geleid door Rinske Wels.

 

 

Gemaakt Door Anke Van Der Meer
Gemaakt Door Jimena Gauna III
Gemaakt Door Jimena Gauna
Rechtenvrij
Gemaakt Door Jimena Gauna IV
Gemaakt Door Jimena Gauna II
Y9c1564logo
Fix De Lunetten 5
Fix Beverwijk 39Logo

Maakplaats 021 | Mokum Maakcoalitie
In 2017 zijn we gestart met Maakplaats 021, een initiatief van de OBA, de Waag, Pakhuis de Zwijger en Hogeschool van Amsterdam. In de afgelopen vijf jaar hebben we gezamenlijk mooie maakprogramma's opgezet; educatieve programma's rondom Kunst, Wetenschap en Technologie voor scholen én programma's voor kinderen na schooltijd die plaats vinden in de negen maakplaatsen verspreid over de stad. In die eerste periode hebben we samengewerkt met steeds meer partners die ieder hun unieke expertise en mensen met zich meebrachten. Zo zijn bijzondere samenwerkingen en programma's voor kinderen ontstaan.

In 2021 hebben we die incidentele samenwerking structureel gemaakt, zodat we samen meer kinderen onder en na schooltijd kunnen bereiken met maakonderwijs. We hebben allemaal de overtuiging dat maakonderwijs de toekomst is en kinderen en jongeren de vaardigheden biedt die onmisbaar zijn in het vormgeven van een nieuwe wereld. Vanuit deze overtuiging hebben we de Mokum Maakcoalitie opgezet. We zijn: OBA, de Waag, Pakhuis de Zwijger, Hogeschool van Amsterdam, NEMO Science Museum, Cinekid, The Beach, Designathon Works, Lekkersamenklooien, NewTechKids, Cultura Nederland, Next Nature en de STO-kennismakelaars.

FIX Maakonderwijs is een nieuw lesprogramma op het snijvlak tussen kunst en technologie voor het basisonderwijs in de IJmond. Het spreekt nieuwsgierigheid en verwondering aan, stelt kinderen in staat te ontdekken en te onderzoeken, kritisch te kijken en te bevragen, en te maken; het stimuleert verbeeldingskracht, technische skills, creatieve ideevorming en samenwerking. Initiatiefnemers zijn Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk. Samenwerkingspartner is Techport.

Teylers Museum in Haarlem is het oudste museum van Nederland en sinds haar oprichting een plek waar wetenschap, kunst en idealen samenkomen. Vanuit de Verlichtingsidealen van Pieter Teyler wordt in het museum kritisch onderzoek middels kunst en wetenschap voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt. Hoe techniek en kunst bijdragen aan een betere wereld zie je in de museumzalen, hoe jij daar zelf als actief burger aan kunt bijdragen, zie je in Pieter Teylers Huis. Het oude woonhuis is eind 2021 geopend voor publiek en een plek om te reflecteren op de idealen van toen en de dromen van nu.

Het onderwijsprogramma Droom en Daad in Pieter Teylers Huis voor groep 7 & 8 gaat over actief burgerschap. Het zet leerlingen aan tot speuren, denken, bespreken en formuleren. Zij maken in het programma hun eigen gedicht en de winnaar van de gedichtenwedstrijd  Durf, Droom en Dicht maakt een eigen videoclip in het huis.


De volgende live bijeenkomst van De Beweging vindt plaats op 9 juni 2023. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief over De Beweging