Interview Sanne de Jong

Sanne de Jong is projectmanager bij MADhouse Enkhuizen. MADhouse is een cultureel en creatief platform. Zij zetten zich in voor meer kunst en cultuur in het onderwijs en leggen verbindingen met partijen die cultuur buiten schooltijd aanbieden. Het belangrijkste doel is om talentontwikkeling van jongeren te stimuleren.

Sanne De Jong
Madhouse2

Alle passies komen samen
Sanne is geboren en getogen in Enkhuizen en werkt al vijf jaar voor MADhouse. Hier coördineert en ontwikkelt ze culturele projecten en creëert ze creatieve content voor de projecten. Voor haar culturele loopbaan studeerde zij Muziek Management en werkte ze graag in de horeca. Haar passie voor de culturele sector, horeca, fotografie en film komen allemaal samen in deze functie.  

Hoe ben je bij MADhouse terecht gekomen, wat is jouw rol?
Het begon jaren geleden toen ik werd gevraagd een cultureel festival op te zetten bij MADhouse. Die samenwerking verliep toen zo goed dat ik altijd betrokken ben gebleven.
Het begon met een functie als kwartiermaker, waarin ik me verdiepte in cultuuronderwijs en vooral te kijken naar de behoefte vanuit het onderwijs. Wat konden wij hierin betekenen? Waar sta je voor als school? Waar hebben leerkrachten behoefte aan? Dit is iets wat nog altijd in beweging is. Vandaag de dag betrekken we hier ook meerdere partijen bij en we proberen zo veel mogelijk makers en culturele organisaties uit de buurt in te zetten. Ook werken we aan een link tussen scholen en organisaties om gezamenlijke buitenschoolse activiteiten op te zetten.

Wat is de visie van MADhouse op hoe de kunstbeoefening in de vrije tijd cultuureducatie kan versterken?
nze basisopdracht ligt in cultuureducatie binnen de muren van de school. Toch zie je ook andere behoeftes, zoals het leggen van een link met theaterscholen in de buurt.  We organiseren workshops op scholen met kunstdocenten uit de buurt, dit maakt het laagdrempeliger om dan vervolgens ook lessen bij zo’n docent buiten school om te volgen. Dit is iets wat wij als MADhouse heel erg willen stimuleren. Het is weliswaar niet onze hoofdtaak om buitenschools aanbod te betrekken, we zien wel een grote kans om daarbij te ondersteunen. Deze partijen zijn ontzettend welkom om bij ons aan te kloppen en in gesprek te komen over hoe zij kunnen aansluiten.

Wat is de missie van MADhouse m.b.t. de verbinding tussen school en cultuur in de vrije tijd?
Het is niet de hoofdmissie, maar wij vinden het wel heel belangrijk om de verbinding te leggen. Vanuit de gemeente hebben wij de opdracht om een platform te bieden en verbindingen te leggen tussen individuen en organisaties met school. Daarom organiseren we nu bijvoorbeeld een cultuurfestival van 13 tot 29 oktober. Hiervoor gaan wij speciaal een samenwerking aan met clubs en verenigingen.

Een ander voorbeeld is een expositie door kinderen die wij nu op scholen creëren. Dit wordt dan na schooltijd geëxposeerd. We hebben veel kunstenaars, verenigingen en clubs in Enkhuizen die we graag verenigen en nieuwe dingen laten uitproberen. In de aanloop hiervan organiseren wij cultuurcafés waarbij theaters, kunstenaars, mensen uit het onderwijs en muzikanten elkaar kunnen ontmoeten. Zo verbinden we het hele netwerk met elkaar!

Met wie werkt MADhouse samen om de visie en missie te concretiseren?
Of in andere woorden: hoe zorg je dat educatie/de schoolomgeving verbonden wordt aan de cultuurbeoefening in de vrije tijd? Wat is daarvoor nodig? Wie zijn daarbij betrokken? We werken altijd vanuit de vraag van het onderwijs, de clubs en verenigingen zelf. Deze doelstellingen proberen we vervolgens met elkaar te versmelten. Samen kijken we hoe het aanbod beide partijen iets biedt. Zo hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met het Jazzfestival in Enkhuizen, we werken met hen samen om een passend aanbod te creëren voor de jeugd.

Verder werken we samen met bibliotheken voor meer CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) gerelateerde onderwerpen en zoeken wij ook experts uit het culturele veld van buitenaf. Bijvoorbeeld iemand van een conservatorium. Dit zorgt ervoor dat wij frisse ideeën kunnen combineren met de blik van school. Om die verbinding te maken is communicatie heel belangrijk, ook als de school er nog niet helemaal klaar voor is. Dan kijken we later verder hoe we dit aanpakken. Het werk is zo breed dat we ons altijd flexibel opstellen, elke school krijgt maatwerk.

Welke tips heeft MADhouse voor gebieden waar de samenwerking tussen school en vrije tijd nog niet is opgezet?
Een flexibele houding is erg belangrijk. Wij hebben gelukkig veel vrijheid binnen de functie en subsidie om onderzoekend te werk te gaan. Naast docenten in te zetten op de scholen kijken wij verder naar wat er nodig is en wat het grotere doel is. Ons doel is kunst en cultuur integreren in het aanbod voor de jeugd. Wij mogen die opdracht heel breed aanpakken, dan creëer je ook heel veel kansen, verbindingen en mogelijkheden. Er wordt heel veel onderzoek gedaan door verschillende partijen, maar kom ook vooral in actie, probeer! 

Leer, begin opnieuw, maak een fout, doe het nog eens!

Dit interview is gepubliceerd in de Amateurkunst nieuwsbrief van juni 2023.