Kick-off bijeenkomsten Amateurkunst

Plein C biedt de komende jaren hulp en expertise ten behoeve van de revitalisering van de amateurkunst.

Het afgelopen half jaar heeft Plein C met diverse partners in alle regio's van Noord-Holland kick-off bijeenkomsten georganiseerd. Hier hebben we verkend waar de behoeftes liggen op het gebied van ondersteuning van de kunstbeoefening in de vrije tijd. Elke regio kent eigen uitdagingen, maar de rode draad is de veerkrachtigheid van initiatiefnemers. Tientallen verenigingen, stichtingen en festivalorganisatoren die zich met hart en ziel inzetten voor een bloeiend cultureel veld in hun regio.

De belangrijkste behoefte blijkt om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en in gesprek te gaan met experts. Daarnaast was een grote gemene deler de wens om jeugd en jongeren te verbinden aan de stichtingen en de verenigingen. Soms werd die verbinding expliciet gezocht met scholen, soms meer op het gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd. Tot slot zien we een provinciale noodzaak om een overzicht te hebben van de mogelijke subsidies en fondsen.  

Plein C zet zich in om per regio culturele netwerken (mede) op te zetten en kennisbijeenkomsten te organiseren, waarbij partijen vanuit welzijn en educatie worden uitgenodigd. Daarnaast werken we aan een overzicht van financieringsmogelijkheden en organiseren we hier passende trainingen en kennisbijeenkomsten voor. Dit alles om mooie, verrassende en verrijkende samenwerkingen te laten ontstaan.

Naar aanleiding van de vorige kick-off bijeenkomsten zijn al diverse trainingen, zoals Een bloeiende vereniging, Slim deelnemers werven en een training en verdiepingsmodules over de financien, ontwikkeld en gepland. Meer weten over dit project?

Istock 488313722
Istock 1126074068
Istock 1173830796
Voor: Amateurkunstenaars
Datum: n.t.b.
Soort aanbod: bijeenkomst
Kosten: gratis

Vragen? Neem contact op met:

Jessica.Klein
Jessica van der Sluis

Adviseur Cultuureducatie & Cultuurparticipatie

Deel deze pagina op social media

Ontvang de nieuwsbrief over Amateurkunst