Ergoedleerlijn voor alle leerjaren in het primair onderwijs

De Erfgoedleerlijn Noord-Holland is een onderdeel van het programma CmK in Noord-Holland. De leerlijn bestaat uit vijf lespakketten voor het primair onderwijs en zijn gratis online te gebruiken. De thema’s zijn relevant in heel Noord-Holland en sluiten in elke leeftijdsgroep aan bij de cognitieve ontwikkeling en de belevingswereld van de leerlingen.

Elke school kan gebruik maken van de Erfgoedleerlijn Noord-Holland! Leerlingen onderzoeken hiermee het erfgoed in hun eigen omgeving. Kinderen verwerven kennis door het gebruiken en ontwikkelen van cognitieve vaardigheden als waarnemen, verbeelden, vragen stellen, gedachten onder woorden brengen, categoriseren en analyseren. Hiermee krijgen zij handvatten om ook op andere plaatsen en momenten betekenis te verlenen aan erfgoed om hen heen.

De lessen vinden plaats op school. Bij elk pakket is het mogelijk om een erfgoedinstelling of erfgoedplek in de omgeving te bezoeken.

Soort aanbod: Online lespakket met digibordlessen
Kosten: Gratis online lespakket
Thema: voorwerpen, gebouwen, landschappen, vroeger en nu

Vragen? Neem contact op met:

Noemi.Klein
Noëmi Mercks

Hoofd Cultuureducatie en Beleid

Deel deze pagina op social media

De lessen

Groep 1/2 Vroeger & nu

over het onderscheid tussen vroeger en nu

Wat betekent vroeger? Wat hoort bij vroeger en wat hoort bij nu? Hoeveel vroegers zijn er eigenlijk? Met behulp van opa’s en oma’s, een voorleesverhaal, liedjes, en digitale spelletjes ontwikkelen de leerlingen beginnend historisch besef.

Groep 3/4 Voorwerpen

over verzamelen

Kinderen, strandjutters en museumdirecteuren – allemaal zijn ze bezig met verzamelen. Waarom eigenlijk? En wat kun je met zo’n verzameling allemaal doen? Door goed naar voorwerpen te kijken gaan de leerlingen  ategoriseren, selecteren en beredeneren wat waardevol is. Een museumbezoek of een klassenmuseum rondt  dit lespakket af.

Groep 5/6 Gebouwen

over bijzondere bouwwerken en monumenten

Alle gebouwen zijn verschillend. Waarom is dat? En heeft de vorm van een gebouw iets te maken met de functie? De leerlingen oefenen in het kijken naar gebouwen en leren waarom monumenten beschermd worden. Daarbij hoort ook een bezoek aan een monument in hun eigen woonplaats.

Groep 7 Landschap

over het ontstaan van Noord-Holland

Is landschap ook erfgoed? Ja, in Nederland wel. De leerlingen leren, aan de hand van historische kaarten, hoe het landschap in de loop van de tijd veranderd is door menselijk ingrijpen. In hun eigen omgeving onderzoeken ze hoe het landschap is ontstaan.

Groep 8 Allemaal erfgoed

allemaal erfgoed

Dit lespakket gaat over de rijke diversiteit van erfgoed. De leerlingen leren dat er materieel (tastbaar) én immaterieel erfgoed bestaat. Hoe we dat erfgoed waarderen hangt af van de tijd, de plaats en de mensen die ermee te maken hebben. Aan de hand van hun persoonlijke erfgoed krijgen de leerlingen inzicht in de waarden die erfgoed vertegenwoordigt.