Speciaal Onderwijs 1

Speciaal onderwijs

Wij zetten actief in op het ondersteunen van cultuuronderwijs in het speciaal (primair en voortgezet) onderwijs door: 
1. Het aanbieden van trainingen voor cultuurdocenten die werken in het speciaal onderwijs; 
2. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren, cultuurdocenten en cultuuraanbieders en  
3. Het initiëren van pilots met het doel cultuureducatie in het speciaal onderwijs te versterken, vernieuwen en verankeren.

Plein C Fluxus Zaandam R6 Studio Rutger Vos 8542

Pilot duurzame samenwerking

Eind 2022 introduceerden we een nieuwe pilot om de impact van cultuureducatie op Noord-Hollandse scholen in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs te vergroten. We bieden met deze pilot financiële ondersteuning voor plannen, gericht op duurzame samenwerking tussen speciaal onderwijs en cultuurpartners. Een unieke kans om een samenwerking te starten met andere professionals uit het onderwijs- en culturele veld! De deadline voor deze pilot is verstreken. Neem bij interesse contact met ons op.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over het speciaal onderwijs