Evi 2.0

Evi 2.0 is een online monitoringsinstrument voor cultuuronderwijs. Met Evi 2.0 kunnen basis- en middelbare scholen op eenvoudige wijze cultuuronderwijs inzichtelijk maken. Door hiermee te werken versterkt de school de ontwikkeling en borging van cultuuronderwijs. Een rapportage uit het instrument geeft de projectleiders en penvoerders daarnaast inzicht in de stand van zaken van cultuureducatie voor Noord-Holland.

De thema’s die in de Evi 2.0 vragenlijst aan bod komen, hebben betrekking op vier pijlers van cultuuronderwijs: visie, deskundigheid, programma en samenwerking.

Op deze manier kunnen de gezamenlijke inspanningen van scholen, culturele instellingen, de gemeente, Plein C en andere partijen zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. 

Meer weten over Evi 2.0? Kijk op de website van Evi of neem contact op met Plein C of jouw CmK projectleider.

Voor: Voor alle basis- en middelbare scholen i.h.k.v. CmK3
Kosten: gratis uitleg over monitoringsinstrument

Vragen? Neem contact op met:

Roos.Klein
Roos Hogervorst-Krimp

Adviseur Communicatie

Deel deze pagina op social media

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs