De Atlantikwall in de klas

De Nederlander is over het algemeen goed op de hoogte van de geschiedenis en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. De interesse in het onderwerp is groot en er zijn veel educatieve materialen beschikbaar. Tegelijkertijd neemt de kennis over de oorlog onder jongeren af. De meerderheid van de Nederlandse bevolking is geboren na de Tweede Wereldoorlog. Kinderen van tegenwoordig hebben geen oorlogssituatie in Nederland gekend en komen weinig in aanraking met ouderen die deze oorlog bewust beleefd hebben. Ook zijn er bepaalde aspecten van de oorlog waarover weinig bekend is. Een van die onderwerpen betreft de bouw van de Atlantikwall, een verdedigingsmuur van 5200 kilometer die liep van de Noordkaap tot aan de Frans-Spaanse grens.

De Atlantikwall in de klas

Dit lespakket gaat over de bouw van de Atlantikwall in Nederland en de grote gevolgen hiervan voor de bevolking. Aan de hand van authentieke bronnen uit hun eigen omgeving verdiepen kinderen zich in de Duitse verdedigingswerken en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

De Atlantikwall in de klas is een digitaal lespakket voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor een deel gaat het lespakket over de verschillende soorten verdedigingswerken van de Atlantikwall. Er wordt ook aandacht besteed aan de sloop van de kustplaatsen, de komst van de Duitsers en de impact die dat had op de plaatselijke bevolking.

Lokale bronnen

Het digitale lesprogramma biedt veel lokale bronnen in de vorm van filmpjes, audiofragmenten, documenten en foto’s. Het geeft een goed inzicht in de lokale geschiedenis van de kustplaatsen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het pakket voor het digitale schoolbord wordt aangeboden via de website www.atlantikwallindeklas.nl en is geschikt voor alle soorten digitale schoolborden.

Dit lespakket is nog tot eind 2024 beschikbaar
Les Antik 2
Les Antik
Les 3 Antik
Voor: Groep 7 en 8 basisonderwijs
Soort aanbod: Lespakket
Kosten: Gratis digitaal lesprogramma is nog beschikbaar tot eind 2024
Thema: Tweede Wereldoorlog, erfgoed, kust, verdedigingswerken

Vragen? Neem contact op met:

Noemi.Klein
Noëmi Mercks

Hoofd Cultuureducatie en Beleid

Deel deze pagina op social media