Creatief en procesgericht werken voor cultuurprofessionals

De aandacht voor het creatief proces binnen cultuuronderwijs neemt toe. Ook bij scholen groeit de belangstelling voor het proces ten opzichte van de productgerichte aanpak. Ben jij kunstvakdocent of kunstenaar in het primair onderwijs en heb je behoefte om je procesgerichte didactische vaardigheden verder te ontwikkelen? Dan is deze training iets voor jou!

Tijdens deze training leer je wat de procesgerichte didactiek inhoudt en hoe, en op welke momenten, jij in jouw lessen werkt aan het creatieve proces van je leerlingen. En je weet hoe en op welke momenten jij aan de lesdoelen oriënteren, onderzoeken, creëren en evalueren en reflecteren werkt.

Thema’s:

  • De waarde van procesgericht werken voor de ontwikkeling van het kind.
  • Ontwerpen en uitvoeren van betekenisvolle procesgerichte lessen.
  • Het begeleiden van het creatief proces bij de leerling.
  • In gesprek met de leerkracht over procesgericht werken.
  • Opbrengsten.

Na het volgen van deze training heb je kennis van het creatief proces en ben je in staat een betekenisvolle les te ontwerpen. Naast de bewustwording in ontwerpstrategie en lesopbouw, geeft deze training je handvatten om met de leerkracht in gesprek te gaan.

Deze training wordt aangeboden op Post HBO-niveau en is geschikt voor kunstvakdocenten met kennis van, en ervaring in m het primair onderwijs.

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen bijeenkomst 1 en 2 krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

De kosten voor deze training zijn € 200,- per persoon* 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor een In-Company training.

 

Voor: Cultuurprofessionals
Datum: Op aanvraag
Tijdsduur: 2 keer 2,5 uur
Soort aanbod: Training
Kosten: € 200,-
Niveau: Post-HBO

Vragen? Neem contact op met:

Mireille.Klein
Mireille Huijbers

Adviseur Cultuureducatie

Deel deze pagina op social media

* Lokale CmK NH projecten vergoeden mogelijk de training in het kader van deskundigheidsbevordering van de cultuurprofessional. PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Kijk op PPO of je ook recht hebt op kostenvergoeding.

Plein C is CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd. Op de producten en diensten van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat ook de klachtenprocedure omschreven. Plein C heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief over De Beweging