Bijeenkomsten

De belangrijkste behoefte blijkt om elkaar te ontmoeten en via netwerkbijeenkomsten inspiratie en kennis op te doen. Daarom zet Plein C zich in om per regio culturele netwerken (mede) op te zetten voor de amateurkunstsector. We organiseren voor amateurkunstgroepen en beleidsmakers netwerk- en kennisbijeenkomsten met gastsprekers uit de cultuursector, welzijn en het educatieve veld en publieksevents die de zichtbaarheid van de amateurkunstsector in de eigen regio vergroten onder publiek en politiek.

Ontdekfestival Horizontaal
Piet Roorda LKCA Actiefoto

Terugblik CO Talk

Vier inspirerende gasten spraken tijdens de CO Talk op 9 maart 2023: Helene Engelen (voorzitter HeilooërHarmonieorkest Caecilia), Marian Duff (directeur van Oscam – Open Space Contemporary Art Museum), Joanna Bright (Young Oscam) en Piet Roorda (LKCA, foto). Zij namen de aanwezigen mee in de uitdagingen waar verenigingen voor staan en hoe oplossingen worden gevonden, zoals door verbinding te zoeken met jonge creatievelingen uit de buurt of door het opzetten van talentontwikkelingsprogramma's. Ook kwam de beleidsmatige achtergrond ter sprake en hoe er wordt toegewerkt naar een nationaal akkoord amateurkunst. Bekijk hier het verslag van deze CO Talk. 

Roze Nh

Terugblik kennissessie

Gemeenten zijn tot 1 juli a.s. bezig met een plan van aanpak voor de Brede Specifieke Uitkering. Hét moment om de kracht van cultuur onder de aandacht te brengen. Tijdens deze online bijeenkomst op 20 juni jl. over de brede SPUK, speciaal voor beleidsmakers en cultuurondersteuners, stond de volgende vraag centraal: Hoe kan cultuur beter aansluiten bij sport en welzijn? De middag werd gehost door Rinske Wels (journalist, interviewer, redacteur en presentator). Zij ging in gesprek met Luud Goossens (specialist onderzoek overheid & politiek) van het LKCA, Eva Kreuger van Kunst op Recept Leiden en Anneloes van Schuppen van Tjillskillz en Jos Zandvliet van stichting Accu. Bekijk hier het verslag.