Revitalisering van de amateurkunst

De amateurkunstsector is een belangrijk onderdeel van de culturele omgeving van mensen. Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking beoefent regelmatig een kunstvorm. Ons land telt dus zo’n 6,4 miljoen amateurkunstenaars. Door de afbrokkeling van een regionaal netwerk, en door andere uitdagingen zoals Covid-19, zijn amateurkunstgroepen er door de jaren heen steeds meer alleen voor komen te staan.

Onderzoek BMC
Uit het onderzoek ‘Revitalisering van de amateurkunst’ dat in september 2021 is verricht door BMC, in opdracht van LKCA, blijkt dat er een grote behoefte is aan structurele ondersteuning van deze sector. Aandachtspunten zijn: gebrek zichtbaarheid, financiële armslag, werving nieuwe (bestuur)leden en vrijwilligers, behoefte aan menskracht en ‘tools’, vinden van nieuwe, meer diverse doelgroepen en steun bij visievorming en artistieke ontwikkeling.

Extra steun beschikbaar
Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise die bijdraagt aan het (her)opbouwen van dit regionale netwerk ter ondersteuning van de amateurkunst; een netwerk van amateurkunstgroepen, kunst(vak)docenten, kunstaanbieders, gemeenten en nog vele andere partijen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt dit mede mogelijk.

Istock 1173830796

Kick-off bijeenkomsten

Om erachter te komen hoe we de diverse regio’s het beste kunnen ondersteunen, organiseerden we in het voorjaar van 2023 kick-off bijeenkomsten waarin de wensen en ideeën werden geïnventariseerd. Trainingen, kennisuitwisseling of andere activiteiten om de zichtbaarheid van amateurkunst in de regio te vergroten. Samen maakten we een plan op maat.